Kategorier
Hongkong Kina Politik

Antidemokratiskt ungdomsvåld i Hongkong

Den forna brittiska kolonin Hongkong, som numera har demokrati istället för att styras av en guvernör utsedd av 10 Downing street, har beslutat upprätta utlämningsavtal med fastlandet, Taiwan och andra länder, det vill säga fullständigt normala verktyg för att kunna komma till rätta med gränsöverskridande brottslighet.

Beslutet ligger inför omröstning i sedvanlig demokratisk ordning, och det har en majoritet av Legco bakom sig. Ändå finner ett par hundra tusen (eller «miljoner», som det heter i den press som alltid skruvar upp siffror) hongkongbor att man inte vill låta sig nöja med detta demokratiska beslut, utan tar åter till gatorna för protester och våld.

Senast man blockerade stadskärnan och förstörde för näringslivet handlade saken om processen att utse representanter för chefsminister genom en nomineringskommitté, något delar av populasen heller inte kunde godta trots att det är vad Basic Law föreskriver.

Vänsterungdomar i Hongkong, likväl som västerländsk press, tycks helt enkelt inte fatta vad det är för dokument som ligger till grund för Hongkongs demokrati, och inte heller hur demokrati fungerar. Det den valda församlingen Legco beslutar är just demokratins innebörd, och om man är missnöjd får man ge sin röst åt andra i kommande val. Protesterna hade ingen politisk effekt 2014, och kommer inte heller att ha det nu.