Kategorier
Kina Politik USA Xinjiang

FN spränger luftslottet Xinjiang

Förenta nationernas högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, har efter en veckas vistelse i Xinjiang lagt fram sina slutsatser i ett offentligt framträdande. I sammanfattning presenterar högkommissarien en betydligt mer objektiv verklighet, och desarmerar därmed i princip den explosiva geopolitiska härvan kring Xinjiang.

Högkommissariens stab besökte fritt ett antal platser för att utröna den underliggande verkligheten i fallet, och även om besöket inte utgjorde en regelrätt undersökning kunde man inte bekräfta något av de sensationella påståenden som har gjorts gällande «folkmord», «tvångsarbete» och andra fenomen.

Bachelet inspekterade bland annat ett före detta omskolningscentrum, en experimentskola samt ett fängelse i Kashgar, där hon och hennes medarbetare fritt och ostört pratade med fångar och andra personer på eget bevåg. Högkommissarien sade sig inte kunna utröna den fulla vidden av förekomsten av omskolningsläger, som om det överhuvudtaget vore praktiskt möjligt («satellitbilder» och foton av vanliga grundskolor och andra institutioner räknas så att säga inte).

Möjligen har Kina tagit åt sig en del av kritiken, eftersom lägren under alla omständigheter sedan länge är avvecklade, och den situation man kritiserar inte längre är förhandenvarande. Kritiken får i förekommande fall gälla förfluten tid, och de personer som har genomgått sociala reformer av sådant slag lär numera befinna sig i arbete, det vill säga ha integrerats i majoritetssamhället i enlighet med ursprungstanken att avradikalisera, utrota fattigdom och dra upp människor ur utanförskap medelst utbildning och träning.

Poverty alleviation and the eradication of extreme poverty, 10 years ahead of its target date, are tremendous achievements of China. The introduction of universal health care and almost universal unemployment insurance scheme go a long way in ensuring protection of the right to health and broader social and economic rights.

Det är den diametralt motsatta ambitionen till att förtrycka människor, och det tvång och de metoder som har nyttjats i detta arbete måste kontextualiseras. Det är visserligen betydligt grövre än när man låter svenska interner tvångsarbeta med att tillverka pärmar eller tvingar svenska arbetslösa att gå fullständigt meningslösa wokekurser i meditation och sömnskola för att erhålla grundläggande uppehälle, men det är samtidigt också betydligt mer effektivt och meningsfullt, med verkliga resultat.

Att anvisa människor till utbildning och arbetspraktik under det uttryckliga syftet att få dem att bära sitt eget uppehälle och bli en del av samhället kan aldrig ses som förtryck, även om man nyttjar tvångsmekanismer – i så fall är all obligatorisk skolutbildning förtryck. Det finns alltid två sidor av myntet, och den andra innehåller fortsatt utanförskap, fortsatt fattigdom, fortsatt religiös extremism och radikalisering, och fortsatt terrorism, företeelser som inte är kompatibla med mänskliga rättigheter.

Kina är visserligen ett rikt land numera, men fläckvis håller man u-landsnivå, inte minst i de västra delarna. Det är den saken man adresserar, snarare än att angripa en viss religion, en kultur eller ett folkslag. Det senare är fullständigt otänkbart i ett Kina som per definition är mångkulturellt.

Violent acts of extremism have a terrible, serious impact on the lives of victims, including those tasked to protect the community. But it is critical that counter-terrorism responses do not result in human rights violations. The application of relevant laws and policies, and any mandatory measures imposed on individuals, need to be subject to independent judicial oversight, with greater transparency of judicial proceedings. All victims must be able to seek redress.

Reformerna är inte tagna ur luften eller instiftade av pur elakhet, utan har en högst reell bakgrund i omfattande separatistiskt våld och inhemsk terrorism. Kina har valt att bearbeta problemet genom att angripa rötterna, det vill säga den radikalisering som frodas i utanförskap och fattigdom, och som dessutom underblåses av allsköns externa krafter i olika syften.

Det är talande att ett antal «människorättsorganisationer» numera nyttjar beteckningen «Östturkestan» för Xinjiang, en term som har separatistiskt ursprung och som därmed innebär ett politiskt ställningstagande för splittring av Kina. Organisationerna finansieras av USA, med det givna syftet att agera murbräcka och peta hål på Kina varhelst man kan, i Xinjiang, i Tibet, i Hongkong, utan att ta någon som helst hänsyn till den objektiva verkligheten därstädes.

Det är vidare graverande att man numera inte erkänner den terror som man tidigare fördömde, utan ser det som en «frihetskamp», ungefär som man betraktade Mujaheddin som «frihetshjältar» i Afghanistan innan helvetet brakade lös 2001. Sålunda har USA hävt terrorstämpeln av ETIM, och stödjer istället separatistiska krafter i Xinjiang, likt tidigare i Tibet, helt och hållet av geopolitiska skäl, för att angripa och ringa in Kina.

In the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, I have raised questions and concerns about the application of counter-terrorism and de-radicalisation measures and their broad application – particularly their impact on the rights of Uyghurs and other predominantly Muslim minorities. While I am unable to assess the full scale of the VETCs, I raised with the Government the lack of independent judicial oversight of the operation of the program, the reliance by law enforcement officials on 15 indicators to determine tendencies towards violent extremism, allegations of the use of force and ill treatment in institutions, and reports of unduly severe restrictions on legitimate religious practices.

Det är inte Förenta nationernas roll att stödja någon sådan geopolitisk fraktion, utan att bringa ordning i dylika getingbon. Av det skälet har Bachelets besök kritiserats redan från början, av rädsla för att hon ska ta udden av kritiken och nyansera saken i Beijings favör. Ironiskt nog har samma krafter ideligen krävt just sådan inspektion från FN, men tycks alltså backa när det väl händer.

Högkommissarien har emellertid lagt saken på rätt nivå, dels genom att se och erkänna grundförutsättningarna om radikalisering, terrorism, utanförskap och fattigdomsbekämpning, och dels genom att föreslå mekanismer för att arbetet med att bekämpa sådan radikalisering och annat otyg inte slår över i människorättsbrott.

We also agreed to establish a working group to facilitate substantive exchanges and cooperation between my Office and the Government through meetings in Beijing and in Geneva, as well as virtual meetings. This working group will organize a series of follow-up discussions about specific thematic areas, including but not limited to development, poverty alleviation and human rights, rights of minorities, business and human rights, counter-terrorism and human rights, digital space and human rights, judicial and legal protection and human rights, as well as other issues raised by either side.

Kina kan godta en sådan lösning, för att den är konstruktiv och inte har politiska undertoner, även om den innebär kritik och viss extern inblandning. Man ser det som ett rättvist instrument och en mekanism som kan hjälpa Beijing att nå sitt mål.

För pseudoforskaren Adrian Zenz, Expressens ledarsida, NED-finansierade «människorättsorganisationer» och Sleepy Joe himself innebär detta emellertid att man har förlorat matchen, att man inte längre grundlöst kan svinga folkmordssvärdet omkring sig, och att man därmed mister en angreppsyta mot Kina. Farsen kring Xinjiang är över.