Kategorier
Hongkong Kina Kultur Politik

Knarkbaroner och inbördeskrig

Kings and generals hör till mina bokmärken på Tuben, en kanal för historiska drabbningar och skeenden med en produktivitet som är häpnadsväckande. Här finner man i minutiös detalj historisk information om Rom, trettioåriga kriget, vikingar och Inkariket, med geostrategiska animeringar som stöd. Reklamen för spel får man stå ut med.

Senaste videon berättar om de brittiska knarkbaronerna Jardine och Matheson, vars påtvingade knarkhandel med Kina under opiumkrigen resulterade i tillkomsten av Hongkong och början till kejsardömet Qings undergång. Det är fonden till dagens fortsatta problematik om den forna brittiska kronkolonin samt relationen mellan Väst och Kina i allmänhet, ett stycke viktig historia man bör känna till.

Det geopolitiska spelet hundra år senare handlar om inbördeskriget i Korea och stormakternas inblandning i detta. Nordkoreas anfall mot Sydkorea 1950 resulterade i en amerikanskledd FN-styrka, som kunde mota tillbaka anfallet och reversera utvecklingen. De sista nordkoreanska trupperna stod vid den kinesiska gränsen, när Kina grep in i handlingen.

Kinas motoffensiv ledde fram till det nuvarande vapenstilleståndet vid 38:e breddgraden, och har på samma sätt som problematiken i Hongkong cementerat ställningarna. Nordkorea skulle inte existera utan detta stycke historia, men det gäller å andra sidan också Taiwan, ett annat problematiskt område. USA hade nämligen räknat med att Taiwan skulle falla till Kina med tiden, men den upptrappade situationen i Korea innebar att USA permanentade sin flotta i regionen och tog Taiwan i beskydd.

Längre tillbaka i tiden ligger An Lushan-upproret, den dödligaste konflikten i historien, under Tang-dynastin. Också denna händelse är av vikt för att förstå Kina, som vid denna tid var världens ohotade supermakt, även om det vanligen inte ryms i svensk historieundervisning. Framförallt ger det en inblick i den kinesiska synen på ett enat land kontra splittring.