Kategorier
Kina Politik Taiwan

Liberala dårfinkar

Att Sverigedemokraterna är utrikespolitiska blåbär är en sak, men det blir mer allvarligt när även Folkpartiets utrikespolitiska talesman börjar yra om att Sverige ska bistå Taiwan militärt i händelse av en skarp konflikt mellan ön och fastlandet. Folkpartiet utgör regeringsunderlag, men såvitt man kan förstå har regeringen inte officiellt uttalat att man överger policyn om ett Kina och i dess ställe «erkänner» Taiwan?

Talespersonen – Joar Forssell – hävdar här att «alla demokratier har rätt att försvara sig», men problemet är alltså att Taiwan inte är en nation utan just en del av Kina, även enligt den svenska regeringens officiella hållning. Och så har det varit sedan 1950, då Sverige erkände Folkrepubliken som Kinas företrädare.

Forssell säger vidare att vi inte kan låta Kina «diktera villkoren för svensk utrikespolitik», vilket är en märklig utsaga, då det här är Forssell som lägger sig i kinesisk inrikespolitik samt gör sig skyldig till en oerhörd provokation gentemot Kina. Omhuldar Kristersson och regeringen i dess helhet denna fullständigt vettlösa ståndpunkt?

I så fall bör man deklarera den offentligt samt ta konsekvenserna av den politiken, då varken Taibei eller Beijing godtar att båda parter erkänns. Det innebär att Kina kallar hem sin ambassadör och bryter de diplomatiska förbindelserna, vilket lär bli oerhört kostsamt och påfrestande.

I annat fall bör man ta avstånd från Forssells dårpladder och bestämt hävda att man inte företräder en sådan hållning från regeringshåll. Man leker här med elden.