Kategorier
Asien Kina Politik

Merkels pråm

Forna kolonialmakten Tyskland har skickat en fregatt till Sydkinesiska havet, som ett led i en «indo-pacifisk strategi» under ledning av USA. Syftet sägs vara att värna «öppna farvatten» (ingen vill stänga dem) och hålla ett öga på Kinas militära utveckling.

Men det är samtidigt ett aktivt ställningstagande för den amerikanska doktrinen, vilket irriterar Beijing. Enligt havsrättskonventionen är man i sin fulla rätt att ordna så kallad oskadlig genomfart på kinesiskt territorialvatten, även om Tyskland faktiskt inte nyttjar den möjligheten.

Detta för att man vill både ha och äta kakan genom att alliera sig med amerikanska intressen, samtidigt som man inte vill stöta sig med Kina. Det är traditionell tysk politik att vara ambivalent, för att inte äventyra de goda handelsförbindelserna med Beijing.

Den rostiga tyska pråmen är visserligen inte förmögen att skjuta ned en fiskmås, men det irriterar Beijing att forna europeiska kolonialmakter alltjämt skickar sina kanonbåtar och plåtschabrak till regionen. Det hade så att säga inte tagits emot väl i Washington och Bryssel med delar av den kinesiska flottan utanför Kiel, London eller San Diego.

I denna ambivalenta vän-och-fiende-anda hade man tänkt angöra Shanghai, men Beijing har nekat tills Berlin klargör vad uppdraget med skorven är i regionen. Kina tycks inte vilja godta tyskt vankelmod i denna fråga, vilket försätter Tyskland i ett visst dilemma.

Antingen måste man deklarera att man fullt ut stödjer den amerikanska ambitionen, eller så har man att dra tillbaka sin «flotta» från området. Tyskland – och Europa – har helt enkelt inget där att göra, varför valet borde vara enkelt. I annat fall borgar man för sämre relationer när Angela Merkels tid vid makten snart är till ända.

Ju fler korvetter i området, desto farligare blir dessutom situationen. Ett enkelt misstag kan utlösa eld, och i värsta fall leda till krig. Tyskland säger sig inte vilja välja sida, men det är ändå så det kommer att uppfattas om Tyskland skickar sin båtar för att ta på sig en roll att «kontrollera» Kina. Merkel borde ta hem sin pråm, och koncentrera den egna flottan till att «kontrollera» ryska ubåtar i Nordsjön.

Fregatten «Bayern» långt från hemmahamn.