Kategorier
Europa Kina Politik Ryssland USA

Nato «varnar» Kina…

Den åldrade papperstigern Nato vågar inte ge sig i lag med Ryssland i direkt strid, men tror sig nu kunna varna Kina för konsekvenser ifall Beijing inte upphör med att «möjliggöra» rysk krigföring genom normal handel. Men därmed åstadkommer man förstås bara än mer närmande de båda makterna emellan, en mekanism man borde ha förstått för länge sedan.

Man har redan fjärmat Kina genom den amerikanska innestängningspolitiken, exportkontroll, sanktioner och andra fientliga instrument, och därvid tvingat fram ett närmare förhållande mellan Beijing och Moskva. Man hade nog fått bättre respons och resultat med en annan taktik, och särskilt befinner man sig inte längre i en styrkeposition visavis Kina.

Every nation has the right to choose its own security arrangements.

Med undantag för Ryssland, så klart. Eller för den delen Kuba tidigare i historien.

Tiden då man kunde gorma på och befalla Beijing som en lopphund är alltså för evigt förbi, och att skicka en spottloska mot Zhongnanhai kommer inte att ha någon positiv effekt. Tanken att Kina skulle åtlyda «varningen» är absurd, och konsekvenserna skulle bli minst lika kännbara hos den som önskar infria «varningen» i handling.

The People’s Republic of China’s (PRC) stated ambitions and coercive policies continue to challenge our interests, security and values. The deepening strategic partnership between Russia and the PRC and their mutually reinforcing attempts to undercut and reshape the rules-based international order, are a cause for profound concern.

Enligt den «regelbaserade världsordningen» och FN-stadgan äger var och en nation att handla med varandra utan hinder, och speciellt är inte Nato polis, åklagare och domare i saken. Den som är «coercive» här är Nato, som vill tvinga andra länder att dansa efter dess pipa under hot.

Nato, Washington och Bryssel ska vara extremt tacksamma för att Kina står neutralt i kriget, och att man därmed inte skickar krigsmateriel till Ryssland. I så fall hade det regnat missiler i en helt annan skala över Ukraïna, givet Kinas helt överlägsna produktionskapacitet, som Nato-länderna inte kan matcha – man kan inte ens tillgodose behovet av lutfvärnsprojektiler givet att man har avindustrialiserat under fyrtio års tid.

Kravet att Kina skulle sluta handla med Ryssland är löjeväckande, då Kina inte är en del av konflikten och inte har något ansvar för den. I princip alla produkter har dubbla civila och militära användningsområden, och de kan inte enkelt åtskiljas.

The PRC has become a decisive enabler of Russia’s war against Ukraine through its so-called “no limits” partnership and its large-scale support for Russia’s defence industrial base. This increases the threat Russia poses to its neighbours and to Euro-Atlantic security. We call on the PRC, as a permanent member of the United Nations Security Council with a particular responsibility to uphold the purposes and principles of the UN Charter, to cease all material and political support to Russia’s war effort. This includes the transfer of dual-use materials, such as weapons components, equipment, and raw materials that serve as inputs for Russia’s defence sector. The PRC cannot enable the largest war in Europe in recent history without this negatively impacting its interests and reputation.

Vidare är marknaden global, vilket innebär att antingen har alla åtkomst eller ingen. Man kan notera att det är kinesiska drönare som nyttjas av Ukraïna, men vid ett fullständigt embargo försvinner alltså även den komponenten. Det rör sig om samma civila drönare som exporteras till Ryssland, och som sedermera byggs om och apteras.

Om Nato vill få slut på kriget är lösningen enkel: förhandla. Man kan näppeligen skylla Kina eller andra för en europeisk konflikt som helt och hållet är Natos och Västs egen förskyllan genom dess aggressiva expansion österut. Alternativt ger man sig in i kriget på riktigt istället för att sitta gömd bakom ett bord för att skriva politiska pamfletter utan värde.