Kategorier
Hongkong Kina Politik

Ordning och reda i Hongkong

Hongkongs säkerhetslag har nu trätt i kraft, efter att ha godkänts i en extrasession i Nationella folkkongressen och skrivits under av Xi Jinping. Hongkong har i 23 år undvikit att själv införa en sådan lag, så som konstitutionen föreskriver, och därför har Beijing nu, alltjämt i enlighet med konstitutionen, proklamerat en sådan lag.

Om man får tro medier innebär lagen att «regimkritiker» riskerar livstids fängelse, och att den utgör «startskottet på ett terrorvälde». Men det är ju tvärtom så att den terror som «demonstranter» har idkat i över ett år nu är till ända, och att rättsväsendet får bättre verktyg att handskas med dessa ligister.

Livstids fängelse ingår förvisso i straffskalan, men inte för «regimkritik» utan för samhällsomstörtande verksamhet, högförräderi och terrorism. Alltså ungefär som i alla världens övriga länder, inklusive Sverige. Det är här inte tillåtet att verka för att Sverige ska falla under annan makts kontroll, och nu gäller motsvarande sak även i Hongkong – hur självklart kan det egentligen bli?

Därför blir det tämligen löjligt när EU protesterar mot lagen, eftersom unionen och dess medlemsländer har motsvarande och betydligt värre lagar. Hongkongs protester vore helt enkelt inte möjliga i Europa, utan skulle slås ned med verklig polisbrutalitet.

Så där, då var den saken avklarad. Då återstår att se huruvida omvärlden gör allvar av sina hot, till exempel BoJo:s löfte om att ge tre miljoner hongkongbor brittiska pass. Eftersom Johnson är förgrundspersonen framför andra när det gäller Brexit och att begränsa invandringen talar en del för att han inte kommer att hålla sitt ord.

På samma sätt kommer övriga parter att som mest markera symboliskt. EU kommer inte att införa några «sanktioner», eftersom det omedelbart kommer att bemötas med motsvarande grepp och mest kommer att drabba Europa självt.

Det här är en storm i ett vattenglas, och den egentliga innebörden är att Hongkong nu äntligen kan få lugn och ro att återbygga sin ekonomi, sin turism och sin storartade kultur. Inga fri- eller rättigheter kommer att beskäras den här gången heller, utan allt kommer att förbli som förr – för det borgar det rättsväsende som oavsett vilka lagar Beijing klubbar är garanten för den vidare rättssäkerheten.