Kategorier
Kina Kultur Politik

Politisk vargkrigarkonst

Det talas numera ofta om vargkrigardiplomati (战狼外交, zhanlang waijiao) när kinesiska företrädare tar sig ton i sociala medier och andra sammanhang, inte minst utrikesdepartementets presskonferenser. Uttrycket stammar från actionfilmen Zhanlang (战狼, Krigarvarg), där vi på svenska nog skulle vända på ordningen och säga vargkrigare.

Ett färskt exempel utgörs av ordväxlingen mellan utrikesdepartementets talesman Zhao Lijian och Australiens permiärminister Scott Morrison. Saken dröjer sig om de australiska krigsbrotten i Afghanistan, vilka en kinesisk datorgrafikkonstnär gjort politisk karikatyr av genom att avbilda en australisk soldat med kniven mot ett barns strupe.

Zhao Lijian kvittrade bilden i fråga, som ett led i den politiska dispyt som föreligger mellan Beijing och Canberra angående Australiens förändrade politiska inriktning och anklagelser mot Kina i allt från Hongkong till Xinjiang och coronavirus, och föga förvånande blev Morrison topp tunnor rasande.

I själva verket kan ordväxlingen gynna Australien i så måtto att man tillfälligtvis får krigsbrotten undan dagordningen och istället får tillfälle att mucka gräl med sin nya fiende, med allmänhetens givna uppslutning.

Konstnären i fråga går under benämningen Wuheqilin (乌合麒麟, wuhe = flock, qilin = enhörning), och han gjorde blixtxnabbt en ny karikatyr av det vidare händelseförloppet när australiska medier i något slags försvar publicerade en exposé om motsvarande kinesiska övergrepp – nämligen Nationalistpartiets sådana före Folkrepublikens bildande…

Wuheqilin kallar sig vargkrigarkonstnär, och hans verk har kommit att bli ett vasst propagandavapen i de konflikter som Kina har hamnat i under senare tid, inte minst angående coronapandemin och händelserna i Hongkong.

Även Sverige får sig indirekt en känga när han angriper idén om «flockimmunitet», så som delvis propagerat av både Storbritannien och USA under en tid, samma tankar som har präglat Folkhälsomyndighetens «strategi». Man kan helt enkelt inte förneka att hans bilder är mycket träffande, ett slags politisk lyteskomik, eller vargkrigarkonst om man så vill.