Kategorier
Hongkong Kina Politik

Rättvisan segrar i Hongkong

Om man bedriver «protestverksamhet» och anser att man gör så inom lagens råmärken kan man inte erkänna sig skyldig till ett brott man överhuvudtaget inte godtar. Ändå har två ledande secessionister i Hongkong gjort så, naturligtvis en form av «plea bargain» för att få mildare straff.

De två – «Joshua» Huang «Wong» «Chi-Fung» Zhifeng (黄之锋) och Zhou «Agnes Chow» Ting (周庭) – döms således till 13½ respektive 10 månaders fängelse för att ha lett en belägring av ett polishögkvarter i Hongkong förra året.

Svenska medier benämner belägringen eufemistiskt som en «demonstration», men samma typ av verksamhet hade lett till ungefär motsvarande konsekvens överallt i världen. Hongkong görs till något slags undantag från gängse ordning, i vilket det anses vara demokratiskt acceptabelt att ockupera och vandalisera parlamentet, demolera tunnelbanan och annan infrastruktur, och till och med att sätta eld på eller slå ihjäl meningsmotståndare.

Domen har ingenting med den nya säkerhetslagen att göra, utan är inom ramen för tidigare lagstiftning. Det finns inget anmärkningsvärt med den, även om man kommer att medvetet misstolka det som att Zhongnanhai styr Hongkongs oberoende rättsväsende.

Däremot fungerar domen förstås som en varning för att hädanefter återfalla i sådan typ av brottslighet, given den nya säkerhetslagens uttryckliga ambition. Huang och Zhou bör efter avtjänat straff byta karriär och söka påverka Hongkongs vidare styre med just de demokratiska metoder de säger sig förespråka, nämligen det tråkiga arbetet att övertyga väljare och agitera i kammaren – istället för att demolera den.