Kategorier
Kultur Politik Språk

Språkvidriga ord går dädan

Den sargade Svenska akademien har en ordlista, som lär ska vara en förteckning av ordförrådet i det levande språket. Högst vanliga ord som kulturmarxist, batikhäxa, skäggbarn, godhetsknarkare, klimatalarmist eller sjuklövern finns dock inte upptagna. Däremot är de «goda» politiska orden med, exempelvis *hen, klimathot, klimatsmart och så vidare. Detta speglar det politiskt korrekta bruket i regimens årliga nyordslista.

Inför den kommande upplagan av SAOL har man aviserat en utrangering av tusen ord som anses ha fallit ur bruk. En flyktig inspektion ger dock vid handen att ord som antropofag, deducera, hibernera, ideografisk, kommutativ, lågnivåspråk och orogenes förvisso används åtminstone härstädes – men man får anta att Akademiens lektyr är av annat slag.

Ord som med enkelhet skulle kunna återfinnas å denna blogg, och för den delen i annan text, men som inte duger i SAOL är dimensionalitet, uncialskrift, analogislut, aposteriorisk och isomorfi. Kanske är det en spegling av en allt mindre vetenskapligt skolad allmänhet, men orden förekommer alltjämt definitivt utanför en snäv akademisk krets.

Därförutan avser man stryka förment språkvidriga företeelser som heterodox, effeminerad, ambiguitet och impertinens, ord som måhända inte är vanligt förekommande under kaffepausen, men som har sin givna plats i litteraturen och kulturspalten.

Man får förmoda att Akademien trålar nätet för att avgöra ordfrekvens, men givet resultatet kan man på samma sätt anta att metodiken lider av svåra brister. Manuell handpåläggning borde ha avfärdat de exempel som ges ovan, likväl som ärkebiskopsdöme, ömskinnad, syllogism, perifrastisk, pankromatisk, expatriera, divination och andrafiering.

Fast frågan är vem som bryr sig – har SAOL överhuvudtaget något existensberättigande numera? Å ena sidan tillgriper man en vidrig politiskt korrekt censur och speglar därför inte språket som det faktiskt brukas, och å den andra finns numera en rad andra digitala tjänster som är betydligt smidigare. Statens normativa anspråk har helt enkelt inte någon giltighet i stordatasamhället.