Kategorier
Politik USA

Sverige upptas i imperiet

Kristersson med akolyt Billström sägs ha angjort den usoniska huvudstaden i syfte att slå en 叩头koutou för kejsaren, och dymedelst låta sig välkomnas in i det världsomspännande amerikanska imperiet. Uppenbarligen en stor dag för moderatledaren och hans Nato-runkande adepter, men en händelse vi alla kommer att få umgälla vad det lider.

Amerikanska bombplan har redan symboliskt flugit över Stockholm för att markera suzeränitet, på samma sätt som när amerikanska kanonbåtar ligger förankrade i Riddarfjärden med rören riktade mot Riksdagshuset. Nu har vi er på kornet, tycks man vilja säga.

Huruvida det blir någon underhandling med Sveriges nye överbefälhavare Sleepy Joe Biden eller dennes ställföreträdare i den kognitiva frånvaron, det vill säga Blinken, återstår att se, men säkerligen blir Kristersson i all gunstbenägenhet föremål för lättare tingeltangel och andra formalia.

Baksmällan efter festen kommer dock ofördröjligen, varvid vi lär få regurgitera den högtidliga retoriken och anpassa oss till ett historiskt vasallskap. Medlemskapet i Nato kommer inte med några som helst garantier för undsättning vid nöd, men innebär ändå plikter gentemot värdnationen i form av deltagande eller understöd i dess mångahanda geopolitiska ränker.

Kristersson låter sig välkomnas in i imperiet under en ceremoni i Washington.

Redan har landet drabbats av en veritabel krigspsykos, omfattande doktrinär drill i småskolan och omställning till krigsberedskap på myndighetsnivå. Säpo fick i all paranoja fnatt och trodde sig vara utsatt för ett ryskt giftgasangrepp, i likhet med hur usoniska diplomater världen över hallucinerar om rysk mikrovågsstrålning i havannasyndromet.

Svenska jordgubbssoldater drillade i *2SHBTQIAP++ och andra goda värden men oförberedda på verklig strid kan komma att möta sitt slutliga öde i avlägsna konflikter som saknar all bäring på svensk säkerhet, likt forna karoliner som tvangs plikta med sina liv på dödens fält i Poltava för svenskt storhetsvansinne. Vanvettet är dock denna gång amerikanskt, och svenska knektar står nu i den mörka kraftens sold.

Kristersson et al lär få förspörja vidare instruktioner om Sveriges nya roll som amerikansk lydstat, men det är ett uppdrag som den skalkaktige narren utför med entusiasm och glädje. Oförväget kommer man att ta sig an nya geopolitiska utmaningar, och det är nog bara en tidsfråga innan ock Sverige har en «indopacifisk strategi».

Småningom har vi även amerikanska kadetter på svensk mark, men bortanför svensk lagstiftning. Likt kolleger på Okinawa och andra amerikanska baser kan de säga genki baby? till svenska flickor och låta uppfylla sina begär utan överdrivna mått av samtycke och utan vidare konsekvenser. Vi har förnedrat oss.

Kristersson kommer inte att vara svår att styra för Onkel Sam, utan springer glatt i dennes ledband.