Kategorier
Hongkong Kina Politik

Till vilket land hör Hongkong?

Frågan är måhända svårförståelig för en del, men av debatten att döma verkar många föreställa sig att Hongkong är amerikanskt eller europeiskt territorium, eller rent av ett eget «land». Hur kan man annars tolka rubriker som Ska Kina kunna ta över Hongkong helt ostraffat?, som Expressen ståtar med i dag.

Saken gäller den nationella säkerhetslag Nationella folkkongressen är i färd med att anta, och som kommer att gälla i Hongkong genom dekret. Expressen menar här att Kina kör över Hongkongs konstitution, men man kan då inte ha läst traktaten i fråga (artikel 18):

National laws shall not be applied in the Hong Kong Special Administrative Region except for those listed in Annex III to this Law. The laws listed therein shall be applied locally by way of promulgation or legislation by the Region.

The Standing Committee of the National People’s Congress may add to or delete from the list of laws in Annex III after consulting its Committee for the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region and the government of the Region. Laws listed in Annex III to this Law shall be confined to those relating to defence and foreign affairs as well as other matters outside the limits of the autonomy of the Region as specified by this Law.

In the event that the Standing Committee of the National People’s Congress decides to declare a state of war or, by reason of turmoil within the Hong Kong Special Administrative Region which endangers national unity or security and is beyond the control of the government of the Region, decides that the Region is in a state of emergency, the Central People’s Government may issue an order applying the relevant national laws in the Region.

Centralregeringen är således i sin fulla lagliga rätt att implementera en nationell säkerhetslag, givet hur saken har utvecklat sig i Hongkong, med omfattande våld och störningar i infrastruktur och näringsliv under lång tid.

Expressens förmodan att implementering av en säkerhetslag i syfte att motverka separatism och utländsk inblandning i Hongkongs politiska liv skulle leda till att yttrande- och andra friheter monteras ned är befängd, eftersom det är och förblir Hongkongs oberoende rättsväsende som tolkar lagarna.

Krönikören söker stärka sitt argument ad nauseam genom att visa hur Kina i många andra frågor antas ha passerat en «röd linje» som Västvärlden tydligen ska ha satt upp, bland annat den utnötta lögnen om «(minst) en miljon» uigurer i interneringsläger.

Det tål upprepas att om Kina vill «ta över» Hongkong behöver man inte göra annat än att vänta en i kineisiskt tidsperspektiv mycket kort stund, nämligen tills avtalet med Storbritannien löper ut 2047. Det finns ingen anledning för Kina att gå händelserna i förväg och reta upp en omvärld som tror sig ha något att säga till om angående Hongkong.

Hongkong har två möjliga framtida linjer. Den ena är att fortsätta på den inslagna vägen av självdestruktion och separatism understödd av amerikanska och andra krafter som vill så split i Kina. Det är en väg som leder till att Hongkong 2047 blir en sömnig fiskeby i ett Kina som domineras av helt andra städer på fastlandet.

Den andra är att värna sin särprägel i ett land, två system, med betoning på ett land. Utan nationell enighet kan de två systemen aldrig samexistera, och det är vad säkerhetslagen avser att fixa. Hongkong kan bara blomstra igen om separatiströrelsen avlägsnas och den utländska inblandningen upphör.

Expressen, DN-tidningen med flera «liberala» krafter har inte alls Hongkongs bästa framför ögonen i sin agitation, utan ger bara uttryck för ett djupt hat till Kina. Hongkong är för dem blott en spelpjäs, en hävstång med vilken man försöker så split i Kina.

Man tillämpar konsekvent dubbla måttstockar vad gäller Hongkong, och företeelser som i vårt land och övriga västvärlden skulle slås ned omedelbart blir i Hongkong uttryck för «frihet» som motarbetas med polisiärt «övervåld», till exempel «demonstranter» som ockuperar parlamentet samt demolerar tunnelbana och annan kollektivtrafik och infrastruktur.

Expressen föreslår sanktioner för att straffa Kina för att man i full enlighet med konstitutionen och efter konsultation med lokalregeringen agerar i Hongkong. «Överträdelser» måste få «konsekvenser», menar skribinnan bakom sticket, och hoppas att «världsledarna» kommer till undsättning.

Man kan emellertid förmoda att ingenting kommer att hända. Dels eftersom även «världsledarna» begriper att Kina har rätten på sin sida, och dels för att sanktioner och andra former av angrepp är ett tveeggat svärd som slår tillbaka som en bumerang.

USA har redan innan hotat att dra tillbaka Hongkongs status som privilegierat territorium, men om man slår mot Hongkong värnar man så att säga inte Hongkong, och särskilt inte de många amerikanska intressen som finns där. Trump kommer därför inte att agera, och naturligtvis inte heller EU.

Den nationella säkerhetslagen kommer således att införas, och det mycket snart. Subversiva element kommer att plockas undan och straffas, gärna i något läger i Xinjiang, och Hongkong kan börja städa upp efter årslånga kravaller och stadsterror. Staden kan börja återta sin forna glans.