Kategorier
Kina Politik Teknik USA

Amerikansk nationalisering av Tiktok

US-presidenten Trump säger sig nu vara beredd att godta att Tiktok köps av Microsoft eller något annat amerikanskt bolag, förutsatt att det sker inom fyrtiofem dagar och att amerikanska staten får del av en väsentlig andel av köpebeloppet. I annat fall kommer han göra verklighet av sitt hot att förbjuda Tiktok.

I princip har Trump därmed tvingat fram en nationalisering av Tiktok, och han hotar göra det samma med samtliga kinesiska appar och mjuk- och hårdvaruföretag i USA. Det är fasoner man förknippar med socialistiska diktatorer som Fidel Castro, inte med en fri marknadsekonomi.

En del försvarar eller i vart fall «förstår» Trumps agerande, med motiveringen att «marknaden i Kina var stängd för amerikanska tjänster som Facebook och Twitter» (Expressen). Det argumentet är dock inte giltigt, och Kina har aldrig nekat något utländskt techbolag att etablera sig i Kina.

Däremot kräver man att kinesisk lag följs till punkt och pricka, ett krav som inte skiljer sig från andra länders. Google, Facebook med flera måste i Tyskland och Frankrike omedelbart eliminera material kring nazimemoribilia eller nazistisk retorik, och man måste i hela Europa under hot om fantasiljarder euro i böter och vidare lagstiftning ta bort «hot» (i Sverige «hot och hat»).

Google försökte etablera en lokal version av sin söktjänst i Kina, men drog sig självmant tillbaka 2010 för att man tyckte att kraven på filtrering är för höga. Man ville inte in på den kinesiska marknaden för att tjäna pengar genom att operera under samma villkor som kinesiska företag, utan för att etablera en västerländsk frihetsideologi.

Det senare kunde ju vara kommendabelt, men det är bara under förutsättning att man upprätthåller samma anda även i Västvärlden. Men tvärtom har man kapitulerat gång efter annan när lokala regeringar i Europa har velat inskränka amerikansk yttrandefrihet, och man har valt lockelsen av den stora marknaden framför filosofin – varför skulle det vara annorlunda med Kina?

Internet är redan höggradigt balkaniserat, även i det förment fria Väst, som på punkt efter punkt har anammat de kinesiska metoderna med DNS-kapning och filtrering för företeelser man vill blockera, som spel, pornografi, prostitution och «små bröst» (Australien). Lokala regimer vill överallt även ha bakdörrar till kryptering för att godtyckligt kunna se medborgarnas trafik, i likhet med hur amerikanska NSA har kunnat avlyssna medborgares okrypterade trafik i hela världen.

Med Trumps utspel om att i princip förbjuda Kina att verka i USA tar Väst dock ledningen på ett brutalt vis, och kullkastar hela den filosofi man vill pracka på Kina. Det är inte längre ett handelskrig, utan en fullständig separation och ett nytt kallt krig, en frikoppling från varandras ekonomier och en teknologisk bifurkation.

Det sker i protektionistiskt syfte att bevara inhemska företags dominans, och egentligen inte på grund av de absurda beskyllningarna om potentiellt spioneri. Tiktok och andra kinesiska appar opererar under exakt samma villkor som andra, och har tillgång till exakt samma slags metadata kring IP, plats med mera, likväl som samma regler kring hur sekundära data som klippbord får hanteras – en sak som administreras av appbutikernas ägare Apple med flera genom regelbundna kontroller av hur API:er används.

Resonemangen kring Tiktok är således på samma extremt hypotetiska nivå som för Huawei, att tekniken av en illvillig aktör under vissa extremt hypotetiska omständigheter skulle kunna nyttjas för att otillbörligt samla in information eller till och med plantera skadlig kod i vissa nätverk, men exakt samma sak gäller alltså för Facebook, Twitter eller vilken app som helst.

Med ett sådant svepargument kan man således förbjuda kinesiska företag att överhuvudtaget verka i USA, och man tycks göra det med någon fluffig hänvisning till att kinesiska företag är skyldiga att vid behov förse kinesiska staten med underrättelser.

Men dels har man (måhända medvetet) missförstått lagens räckvidd och intention, och dels tycks man hänga upp sig sjukligt mycket kring vad som står på ett papper – som om man inte skulle kunna praktisera samma sak ändå, i likhet med den amerikanska regimens spionorganisationer i maskopi med övriga Five eyes.

Min egen känsla är här att Trump och hans dårregim inte enbart vill bedriva sedvanlig protektionism, utan att man dels söker provocera fram en större konflikt med Kina, och dels avser att förstöra så mycket som möjligt i relationerna med Kina innan man förlorar makten senare i höst.

Trump har här ett personligt agg mot Kina sedan han fick ett virus på halsen, och han har likaledes ett personligt agg mot Tiktok, sedan appen nyttjades för att boka upp platser på ett kampanjrally i Tulsa – platser som sedan inte utnyttjades, utan gapade tomma.

Världens mäktigaste ämbete innehas således av en hitleristisk typ som tar saker personligt och lagar sin politik därefter, i strid med såväl lagar och etablerade protokoll som grundläggande värderingar. Hinner dåren starta ett världskrig innan han avsätts, och kommer han att försöka sitta kvar medelst en statskupp?