Kategorier
❤️ Korea Kultur Musik

❤️ 헤이즈 Heize

Allt från Korea är inte K-pop, och andra genrer förekommer i periferin. Exempelvis representeras soul och R&B av 헤이즈Heijeu eller oftare Heize, vars silkeslena röst är ägnad att förföra i en mer tillbakadragen form av musik. Det rör sig inte tillnärmelsevis om samma slags miljardhövdade beundrarskara som storheter som Blackpink åtnjuter, men Heize är ändå relativt populär.

Saken är ägnad bevisa att det koreanska musikundret är på riktigt allvar, och att det är därstädes den mest intelligenta nutidspopen åstadkoms, naturligtvis i konkurrens med USA och Japan. Europa ryms tyvärr inte i marginalen, och så inte heller Kina, vars artister hellre drar till Korea för karriär.

Karriären är visserligen inte så lång, men inte heller kort, och man kunde önska att denna talang gjorde ett större avtryck. Hon skulle behöva större understöd i form av vassa låtskrivare från K-popbranschen, och naturligtvis andra resurser som ett bolag kan bidra med.

Men det är samtidigt helt självklart att hon kommer att nå bredare lager i den nära framtiden, i alla fall om man studerar hennes utveckling under de senaste åren, med en vidare repertoir och en allt större professionalitet. Här finns en undertryckt kapacitet.

Hjärtat gäller för övrigt inte bara musiken, utan framförallt personen. Det är en förförisk och magisk gestalt, ett fulländat paket, och förmodligen en särdeles spännande flicka, vars bekantskap jag naturligtvis aldrig får göra. Men det är också en vanlig egenskap för stora artister, en lockelse som bidrar till populariteten, en komponent man inte ska underskatta.