Kategorier
Europa Kultur Musik Politik

Transvänstern trumfade sionisthögern

*2SHBTQIAP++ vann före Ukraïna och Israel i den politiska sångtävlingen i EBU:s regi. Nej, jag såg naturligtvis inte spektaklet, eftersom det äcklar mig djupt och nivån är infantil. Icke desto mindre har det antagit en intressant politisk dimension, som måste redas ut och småningom åtgärdas.

Studerar man röstlistor för det besynnerliga evenemanget under europeiska statsteveorganisationers ledning kan man notera att det bidrag som på musikaliska grunder borde ha vunnit är Kroatien, givet att man höstade hem flest folkliga röster och även återfanns på tredje plats i juryns omröstning. Man hamnade sedermera på en kombinerad andraplats i den officiella resultatlistan.

Samma resonemang ger att Frankrike i musikalisk mening borde ha hamnat på andra plats efter Kroatien, då bidraget värderades näst högst av juryn och bland folket erhöll fjärde plats. Därefter tycks det ha varit jämnt skägg mellan Italien och Irland, bland de nationer som inte hade en politisk konnotation i sina bidrag.

Officiell vinnare blev Schweiz, vars bidrag utfördes av en transsexuell man som dessutom viftade med en «ickebinär» flagga i den förment «opolitiska» tävlingen. Man kan förmoda att EBU av detta skäl ändå inte kommer att diskvalificera den tävlande, eftersom *2SHBTQIAP++ numera är en underliggande doktrin i arrangemanget. Transan vann statstevejuryns hjärtan, medan han hade mindre framgång bland folkets mass-SMS-röster.

*2SHBTQIAP++ vann tävlingen.

Det är nämligen så att man inte bara har en röst, utan kan skicka ett betal-SMS hela tjugo gånger, naturligtvis i syfte att maximera intäkterna. Det rimmar illa med demokratins grundtanke. Men därmed har man även bäddat för den politiska kalabalik som präglar spektaklet, enkannerligen under årets upplaga.

Bruset i diverse fora indikerar nämligen att det har funnits stort intresse av att medelst sådan massröstning stödja det judiska bidraget, inte för att man särskilt omhuldar den sionistiska saken utan för att man hatar muslimer och «vänstern». Israel erhöll således en andraplats i teleröstningen, men bara en tolfteplacering i juryns värdering.

Noterbart här är att högsta poängantal – tolv – utdelades till Israel av femton länders teleröstare, men att bidraget inte fick en enda tolva i juryröstningen. Omvänt fick Schweiz hela tjugotvå tolvor i jurysystemet, men bara en enda i teleröstningen. Sådan våldsam diskrepans är inte statistiskt försvarbar, utan indikerar att politiska värderingar här föreligger och dessutom trumfar de artistiska.

Högern massröstade på det sionistiska bidraget, och förlorade därmed slaget mot vänstern.

Om skrikhögern gjorde vad man kunde för att lyfta det sionistiska bidraget, motarbetades man således av statetevevänstern i juryn, som valde att lägga hela sin kraft bakom transagendan. En enkel aritmetisk övning ger emellertid att *2SHBTQIAP++-vänstern hade förlorat om allmogen hade röstat politiskt neutralt, eftersom Kroatien då hade erhållit fler SMS-tolvor och slutligen stått som segrare.

En komplicerande faktor är att Ukraïna – som vann tävlingen 2022 på samma politiska grunder genom sympatiröstning bland folket – erhöll betydligt fler SMS-röster än jurynomineringar, och därmed bidrog till att splittra populasen i politisk mening. Det betyder att sympatierna för Kievs sak har svalnat i ljuset av det israeliska folkmordet på palestinier, samtidigt som sionisthögern har fått rejäl blodvittring.

Israelhögern föll således på eget grepp, varvid transvänstern kunde kamma hem segern under full koncentration på woke. Säkert fanns bland statstevefolket även en viss ånger över det spöke man släppt lös, varför man valde att rösta ned Tel Avivs bidrag något för att «kompensera» för en förväntad SMS-anstormning. Därmed neutraliserades bomben, och spektaklet överlever ännu något år.

Resultatlista, Eurovision 2024.
Kategorier
❤️ Asien Kina Korea Kultur Musik Taiwan

❤️ (여자)아이들 (G)IDLE

Koreapopen är en synnerligen kreativ genre, men de flesta band skriver inte själva musiken. Istället är det professionella låtskrivare och andra figurer i bakgrunden som står för de kreativa inslagen, varefter de söta och väldrillade flickorna – och i förekommande fall pojkarna – får i uppdrag att gestalta verket.

Det är visserligen inte unikt för Korea, men det är ändå mer utmärkande för den koreanska popfabriken än för dess västliga motsvarighet. Men undantag finns givetvis, och bland artister som står på egna ben hör bland andra Sunmi och inte minst (G)IDLE.

Den senare gruppen – vars namn uttalas utan inledande G, det vill säga idle på engelska – måste förstås som ett veritabelt fenomen, och är således föremål för min omedelbara kärlek. Det är mer avantgardistisk konstpop än traditionell K-pop, vilket även avspeglas i de intelligenta videoverken.

K-pop är nu inte en nationell angelägenhet, utan en gemensam popmarknad för hela Öst- och Sydöstasien. Som så många andra band har (G)IDLE – (여자)아이들 eller Yeoja aideul = flickebarn – en högst internationell medlemskara.

Bandet formerades 2018 under ledning av 🇰🇷 Jeon Soyeon (전소연), omfattande sex medlemmar, utöver sagda Soyeon även 🇰🇷 Jo Miyeon (조미연); 🇹🇭 Nicha Yontararak (ณิชา ยนตรรักษ์) alias Minnie (민니); 🇨🇳 Song Yuqi (宋雨琦 / 송우기); 🇹🇼 Ye Shuhua (叶舒华 / 예슈화); samt numera avknoppade 🇰🇷 Seo Sujin (서수진). Fattas bara en japanska och en vietnamesiska, och uppställningen hade varit komplett!

Första studioalbumet I Never Die släpptes så sent som 2022, och det andra – lämpligen benämnt 2 – lanseras om exakt en vecka. Men i K-popens värld är videoströmningarna så oerhört mycket mer omfattande, medan pengarna finns i konserterna.

Kategorier
Hälsa Kina Kultur Musik Politik Vetenskap

Julvaka

Kategorier
Hongkong Kina Kultur Musik

Coco Lee 1975–2023

李玟 (Li Wen) eller Coco Lee har avlidit efter ett självmordsförsök för några dagar sedan. För en västerländsk publik är artisten tämligen okänd, och mest förknippad med ledmotivet 月光爱人 (Yueguang airen) till filmen Crouching tiger, hidden dragon (卧虎藏龙, Wohu-canglong).

Men för Hongkong, Kina och delar av Asien representerar 李美林 (Li Meilin), som hon egentligen heter, en lysande levnadsbana, i klass med 邓丽君 (Deng Lijun / Teresa Teng), 王菲 (Wang Fei) och 梅艳芳 (Mei Yanfang / Anita Mui), av vilka den första och den senare delar Li Wens tragiska öde.

För mig personligen är Coco en av flera figurer som lockade mig till den enastående kinesiska kulturen, och vars sånger utgjorde en fantastisk lärobok för mandarin. Musik är inkörsporten till alla språk.

Vi talar här om en babe av stora mått, vars sexiga stjärt vi kommer att sakna. Coco tog sitt liv till följd av depression, och hade inga rationella skäl att ända sitt liv. Det är så sorgligt.

Kategorier
Asien Kina Korea Kultur Musik Politik

Blackpinks kotungelinje

Inte bara filmen Barbie är föremål för Vietnams censur, utan även koreanska supergruppen Blackpink har nu hamnat i blickfånget för Hanois vrede. Detta efter att tjejkvartetten under sina konserter sägs ha renderat «kotungelinjen» på en karta, det vill säga Kinas tiopunktslinje i Sydkinesiska havet.

Gruppen har planerat sina första framträdanden någonsin i den kommunistiska regimen 29–30 juli, men frågan är om det nu blir av. Personer som har köpt biljett sägs ha avbokat efter att ha hört om kartorna, och slutligen blir det regeringen som fäller avgörandet.

Mest lidande blir i så fall förstås det vietnamesiska folket, och bojkottvapnet är alltså främst populasens snarare än regeringars eller företags. Det ändrar förstås inget i sak att utestänga sydkoreanska artister, och det är inte på den nivån man ska föra sin sak.

Kinas anspråk kan man givetvis bestrida, men det är nog en futil gärning att försöka censurera anspråken, eller att försöka bestraffa dem som nyttjar framställningar som visar Kinas anspråk. Det är en barnslig hållning.