Kategorier
Kina Politik Teknik Vetenskap

Kinas fusionsenergi

Hefei Tokamak 7 slog nyligen nytt världsrekord i att upprätthålla ett plasmaflöde om sjuttio miljoner grader i närmare arton minuter, en temperatur som är nära fem gånger hetare än solens kärna. Därmed har ytterligare ett steg tagits mot bruk av fusionsenergi, och det är kanske så att det blir kineserna som tar världen ur energikrisen.

Detta för att Kina har mest behov av energi för att fortsätta växa och anta sin roll som dominerande global aktör, samtidigt som fossilt bränsle småningom kommer att fasas ut eller rent av sina. Även kärnkraften har förstås ett slutdatum, samtidigt som vindsnurror och solpaneler inte kan ersätta framtida behov. Vidare finns klimatfrågan i fonden.

Människans behov av energi växer fortare än folkmängden, och ett mått på en civilisations grad av avancemang kan faktiskt mätas i termer av energi. Mätt med Kardasjevskalan närmar sig jorden en civilisation av typ I, vilket fordrar just fusionsenergi.

Energibehovet ökar och fossila bränslen kan inte ersättas med solpaneler och vindkraftverk.

Nöden är alla uppfinningars moder, och därför kommer fusionsenergi småningom att bli verklighet. Att tekniken ännu inte har förverkligats beror på att det är en grannlaga uppgift att innesluta en minisol om hundra miljoner grader i ett magnethölje, och att det krävs enorma energimängder för att tända fusionsgnistan.

Till dags dato har man bara nosat på en effektkvot större än ett, det vill säga fått ut mer energi än man tillfört, och för att det ska vara meningsfullt måste man således uppnå en positiv nettoeffekt under kontinuerlig drift utan att minisolen läcker eller krånglar.

När man väl uppnår det stadiet finns i princip oändlig mängd energi i form av deuterium och litium i havsvatten, motsvarande miljarder års bruk. Det är vidare en ren och säker energikälla som inte erbjuder problem med restprodukter eller vapenframställning.

Framtidens energi kommer att vara ytterligt billig och stabil i pris, och när den väl tas i drift i större skala behövs inte längre vindkraftverk eller solpaneler för annat än särskilda tillämpningar. De investeringar som görs nu i «förnybar» energi kan således mycket snabbt gå kassettbandsdöden till mötes som en obsolet, dyrbar och klumpig teknik.