Kategorier
Hälsa Kultur Liberalism Politik

Medeltida kristborgerligt snusförbud

Snuten får snart ännu ett medel för att plocka poäng en masse, nämligen att spana på skolungdom som olovligen snusar. Oral inspektion och avlägsnande av olaglig prilla samt beslag och förverkande av övrigt snus följs av en utredning kring vem som har försett vederbörande med det illegala stoffet.

Bakom lagförslaget står kristmuppen Jakob Forssmed, vars parti i vanlig ordning innehar posten som socialminister i den kristborgerliga regimen. Man kan alltid lita på kådisarna när det gäller att inskränka livsstilsval av olika slag, men som alltid går man alldeles fel i prioriteringarna.

Snus har nämligen inte likt röktobak några större effekter på «folkhälsan», och om avsikten så som hävdas är att förbättra denna, finns en lång rad andra åtgärder man istället kunde ha övervägt, som att införa drakoniska straffskatter på ultraprocessade livsmedel samt rakt av förbjuda de «energidrycker» ungdomar konsumerar.

Ungdomars hälsoproblem är nämligen inte att de snusar, utan att de är för feta, rör sig för lite och äter fel slags föda. Snuset registrerar knappt på radarn i det avseendet, och lagförslaget är därför ett medeltida utslag av kristen moralism von oben.

Snuset behandlas visserligen inte allena i utredningen, utan man föreslår även begränsningar kring nyttjande av lustgas och e-cigaretter, där man har betydligt bättre underlag för inskränkningarna. Lustgas kan ge nervskador, och det är nog ingen bra idé i allmänhet att strypa syretillförseln i hjärnan. E-cigaretter kan i förstone framstå som harmlösa, men man inhalerar förvisso förbränt stoff med respiratorisk åverkan som följd – de långsiktiga konsekvenserna är inte kända.

Men eftersom summan av lasterna är konstant, har man ändå att erbjuda ett grundläggande sortiment av uppiggande eller rogivande preparat, till vilka alkaloider som kaffein och förbränningsfritt nikotin är givna kandidater. Man borde alltså istället premiera snuset genom skattesänkning, samtidigt som man ger cigaretterna nådastöten.

I samma anda borde socialministern även lyssna till Folkhälsomyndigheten och vetenskapen i stort kring gräs, som nu legaliseras på bred front i världen som ett relativt harmlöst rogivande preparat. Genom att erbjuda denna och andra mildare rekreationsdroger tillsammans med alkohol under en statligt kontrollerad regim bekämpar man på allvar den kriminella miljö som för närvarande hanterar ruljangsen och därtill har betydligt tyngre stoff att erbjuda.

Regimen Kristerssons uppgift är att i fallande skala, från mest till minst effektiva respektiva angelägna åtgärd, angripa kriminalitet och åtgärda folkhälsoproblem, och inte som här att slå ned med godtycklig moralism i petitesser eller i övrigt inskränka medborgarnas elementära friheter. Detta är vad man brukar benämna government overreach.