Kategorier
Kina Politik USA Xinjiang

Moderatregimen utvisar journalist

De hysteriska paranoikerna på Säpo, som härförleden trodde sig vara utsatta för en «giftgasattack», har sedan oktober 2023 haft i häktesförvar en kinesisk journalist, som man menar är ett «allvarligt säkerhetshot» mot Sverige. Migrationsverket har därför summariskt beslutat att hon ska utvisas på livstid, och moderatregimens Strömmer har nu undertecknat avgörandet.

Journalisten i fråga är Chen Xuefei (陈雪霏) Axelsson, som har bott och verkat i landet i tjugo år. Anklagelseakten är såvitt man kan förstå att hon har arrangerat fotoutställningar för att ge en motbild till den förljugna antikinapropagandan om Xinjiang i svenska medier, förmedlat kontakter mellan kinesiska och svenska företrädare för stat och näringsliv samt publicerat «regimtroget» material på den egna publikationen Greenpost. Så kan man också koka soppa på en spik.

Det är en märklig utveckling, givet att Sverige och Kristerssons regim har omfattande problem med att utvisa klientel med stort våldskapital, men här ger sig på en timid kvinnlig journalist på de mest grumliga anklagelser. Man anar förstås USA i bakgrunden, på ungefär samma sätt som under egyptienavvisningarna. Så mycket för «rättsstat» och «liberal demokrati».

Om man får tro det höggradigt dysfunktionella «Kinacentrum», vars chef Jerdén är portad från Kina för sin bisarra aktivistiska verksamhet, söker kinesiska «diasporamedier» ofta påverka minoriteter av olika slag, vilket av allt att döma då är vad man menar med «allvarligt säkerhetshot». Då ingen rättslig prövning förekommer lär vi aldrig få veta, men utgångspunkten är givetvis att det är ett beställningsjobb från Washington.

Det är då en del i den amerikanska regimens kontinuerliga arbete i att innesluta och utestänga Kina på alla upptänkliga vis, dels medelst tariffer och exportkontroll men även riktade angrepp mot akademiker och journalister, där den senare yrkesgruppens arbetsgivare betraktas som «främmande beskickningar» snarare än medier. En fullkomligt bisarr verksamhet som Sverige i egenskap av nybliven amerikansk vasall nu är en given del av.

Huruvida Kina svarar och på vilket sätt är oklart, men detta lär knappast gagna fallet Gui Minhai eller andra dispyter länderna emellan. För detta nålstick kanske man nöjer sig med att utvisa någon svensk qui pro quo, och man kunde ju då börja med statstelevisonens Tilde Lewin, som säkerligen har «kontakter» med svenska ambassaden samt uttrycker regimtrogna åsikter i sin rapportering.

Kristerssons regim lyder villigt Onkel Sams kommandon.