Kategorier
Kina Politik Taiwan USA

Nicaragua bryter med Taiwan, erkänner Kina

Så var de bara tretton, det vill säga de stater som erkänner provinsen Taiwan som en självständig nation. Detta efter att Nicaragua brutit med Taiwan och bara timmar senare erkänt Folkrepubliken som enda legitim företrädare för hela Kina.

Det är ett stort bakslag för USA, som med en särskild lag har sökt påverka kvarvarande stater som erkänner Taiwan att bibehålla sin position, under det att USA självt söker konfrontation med Kina genom att närma sig Taiwan allt mer. Litauens märkliga debacle är en del av denna process.

Men eftersom USA nyligen har pytsat ut «sanktioner» mot Daniel Ortegas regering, har man så att säga bundit ris för egen rygg och alienerat en potentiell bundsförvant. Regimen i Washington är sålunda komplett rasande, och menar att beslutet inte är legitimt och inte i enlighet med det nicaraguanska folkets vilja.

Latinamerika har länge utgjort Amerikas bakgård, i vilken man har styrt och ställt som man vill. Det är bananrepubliker som har kontrollerats av amerikanska fruktföretag, och emellanåt har man från Washingtons sida gjort ingrepp i form av statskupper och liknande för att installera en mer foglig regim.

Antal länder som erkänner Taiwan respektive Folkrepubliken Kina. Stödet för Taiwan går asymptotiskt mot noll.

Med Kinas växande inflytande infinner sig således ett alternativ, på samma sätt som för afrikanska nationer, att bedriva ren handel med en annan spelare som inte lägger sig i den interna politiken. Att man tidigare har erkänt Taiwan har att göra med att Taibei erbjuder monetär kompensation i utbyte mot erkännande.

Kina erbjuder istället omfattande handel och stöd för infrastruktursatsningar, vilket förvisso ger Kina fysisk kontroll av hamnar, vägar och liknande projekt, men i gengäld får ekonomin att växa med besked.

Kinas intresse i Nicaragua rör specifikt att bygga en modern kanal som ska ersätta den i Panama, eftersom den senare är för smal för att hantera moderna containerfartyg. Med en sådan förbindelse slipper man runda Sydamerika och kan få betydligt snabbare transporter, samtidigt som man själv kontrollerar logistiken och inte gör sig beroende av exempelvis USA — det är detta som gör Washington så ilskt.

Inom kort kommer även Honduras att bryta med Taiwan och istället erkänna Kina, och därmed reduceras skaran ytterligare. De enda riktiga nationerna som erkänner Taiwan är efter det Haiti, Guatemala och Paraguay, medan övriga nio utgörs av mikrostater, plus Vatikanstaten. Hörde vi en folkpartist säga sig vilja ansluta Sverige till detta gäng?