Kategorier
Kultur Politik

Paradiplomatisk kretinism

Han e la änna go i hôvvet, den där Jonas Attenius (S) i Gôtelaborg, när han ställer sig inför en muslimsk folkmassa och lovar att staden ska bojkotta Israel, bland annat genom att dra ned på inköp från entiteten. Förvisso är det en socialdemokratisk paradgren att fiska röster i den muslimska diasporan, men i fonden finns en värre tendens att överskrida sina politiska befogenheter i namn av det förment goda.

Det kallas paradiplomati när lokala potentater försöker bedriva utrikespolitik, och är inte förenligt med grundlagen. Vidare inskärper kommunallagen att kommuner inte får bedriva verksamhet som exklusivt tillkommer staten eller regionen, och landets förhållande till Israel är just en statlig angelägenhet som handhas av regeringen.

Det är således ett mäktigt dubbelfel kommunstyrelsen i Göteborg gör, och det är för all del inte första gången sådant kommunalt godhetssignalerande observeras. Tidigare har man brutit med Shanghai som tvillingstad för att «markera» mot Kina och fallet Gui Minhai, och i detta har man haft sällskap av ett antal kommuner i riket.

Efter Rysslands invasion av Ukraïna har man på samma sätt «svartlistat» företag som har verksamhet i landet, och på annat sätt markerat mot ryska intressen. Min egen kommun har fått för sig att man kan hissa den ukraïnska flaggan, som komplement till den likaledes opassande *2SHBTQIAP++-flaggan. Även statliga entiteter som Systembolaget tror sig äga rätt att «bojkotta» ryska produkter som vodka.

Men så länge inget statligt direktiv utgått om saken, har kommuner, regioner, statliga företag och andra aktörer i det allmänna ingen som helst rätt att «markera» mot andra stater eller bedriva någon sorts «utrikespolitisk» agenda, exempelvis genom att missgynna andra staters näringsliv i den sedvanliga upphandlingsprocessen.

Förvisso är det rätt och moraliskt riktigt att fullständigt isolera den vedervärdiga judiska apartheidregimen, denna Mellanösterns enda ockupationsmakt, för det vidriga folkmord man anställer i Palestina. Men det är bara och kan bara vara en central aktör i den allmänna förvaltningen som kan föranstalta om sådant, och det är regeringen.

Utöver detta äger var och en som enskild privatperson naturligtvis full rätt att idka konsumentbojkott mot etnostaten, och det är på den nivån saken måste hållas i en demokrati. Även enskilda privata företag äger i princip samma rätt, men å andra sidan är det knappast affärsmässigt sunt att avvika från kärnintresset och splittra kundbasen.

Enskilda individer gör därför rätt i att avstå från apelsiner från Jaffa, ultraprocessad veganmat från «Hälsans kök» med flera produkter, men Attenius och andra kommunpolitiker ska tvärtom agera neutralt och sekulärt i allehanda spörsmål, och enbart ha för ögonen den egna kommunens ekonomi och utveckling, det vill säga maximera skattebetalarnas bidrag.