Kategorier
Asien Kina Korea Politik USA

Provocerande kanadicker

Folkmördarstaten Kanadas premiärminister Justin Trudeleau kallar Kinas agerande «oansvarigt och provokativt», efter att kinesiskt flyg närmat sig och motat bort ett kanadiskt plan. Av retoriken kunde man tro att det skulle ha rört sig om en incident i Alaskagolfen, men saken gäller i själva verket ett kanadiskt spionplan utanför Kinas kust, sju tusen kilometer från Vancouver.

Kanadickerna hävdar att det rör sig om övervakning av Nordkorea i FN:s regi för att säkerställa att sanktionerna efterlevs, men Förenta nationerna har inte gett Kanada ett sådant uppdrag, och inte heller finns i världssamfundets organisation något beslut om att tillåta spionflygplan att patrullera i närheten av andra länder.

Kanada har självmant tagit på sig ett sådant uppdrag i tron att man är en världsmakt och världens samvete (som Sverige, fast i kubik), med något slags rätt att agera polis, åklagare och domare i allehanda internationella spörsmål, medan man i verkligheten är en tredje rangens nation, om än med en stor landyta och mycket olja.

Man åker helt enkelt snålskjuts på den mäktiga amerikanska grannen, i egenskap av medlem i Anglosfären och signalspaningskoalitionen Five eyes, för övrigt i likhet med Australien och Storbritannien. Även den tyska krigsmakten har börjat mopsa upp sig sålunda, som ett obehagligt eko från förr.

Men det primära syftet är förstås inte att kontrollera Nordkorea, utan att spionera på Kina samt utgöra en del av den militarisering som präglar regionen sedan lång tid tillbaka. Syftet är att upprätthålla amerikansk och västerländsk dominans, och att obstruera och innesluta Kina, den makt som har både förmåga och vilja att bryta den långvariga amerikanska hegemonin.

Man kan bara ana reaktionen om Kina rutinmässigt skulle patrullera luft och vatten utanför Kanada och USA med såväl kanonbåtar som flyg, och de verkliga provokationerna står således USA, Kanada och andra makter för när man ständigt smyger med sina schabrak utanför Kinas kust. De har ingenting där att göra, och det är därför rätt av Kina att markera. Det är ekvivalent med att vi inte vill ha ryska plan och fartyg vid våra gränser.