Kategorier
❤️ Film Kina Kultur

❤️ 周冬雨 Zhou Dongyu

En film med Zhang子怡Ziyi var det bananskal som en gång fick mig att halka in på Kina och upptäcka en ny värld. Skådespelerskan i fråga hade sådana där förtrollande drag som är svåra att förklara, och berättelsen var därtill av ett högklassigt snitt som jag sedermera förstod är typiskt för kinesiska dramer.

Successivt kom jag att vidga min kännedom om kinesisk film, varvid storheter som ZhouXun, Li冰冰Bingbing och TangWei blev tillskott i favoritskaran, och för all del även äldre personligheter som GongLi.

Under senare år har en ny generation stjärnor etablerat sig, av vilka framförallt Zhou冬雨Dongyu är den klarast lysande stjärnan. Likt Zhang Ziyi förmår hon spela med enbart ansiktsuttryck, och likt Zhou Xun ikläder hon sig ofta skruvade roller som ger utrymme för personliga uttryck.

山楂树之恋 (Under the Hawthorn Tree, 2010)

Vissa bara har det, och Zhou Dongyu hör till den skaran. Premiären skedde som artonåring i 山楂树Shanzhashuzhilian (Under the Hawthorn Tree, 2010) i regi av ingen mindre än Zhang艺谋Yimou, utan att ha den minsta erfarenhet av eller utbildning i skådespeleri – snacka om bananskal.

Även Zhang Ziyi handplockades en gång i tiden av Zhang Yimou, men hon hade i gengäld en passande utbildning och bakgrund, och därtill fortsatte hon att spela för Zhang Yimou. Zhou Dongyu har istället tagit sin egen väg, och sedermera nått himmelska höjder.

七月与安生 (Soul Mate, 2016)

Ett par av hennes filmer har hundra procent på Rotten tomatoes, nämligen fantastiska 七月Qiyueyu安生Ansheng (Soul Mate, 2016) och 后来Houlaide我们women (Us and Them, 2018), medan mästerverket 少年Shaoniandeni (Better Days, 2019) når nästan lika högt.

喜欢你 (This Is Not What I Expected, 2017)

Zhou Dongyu anses allmänt sakna den klassiska skönhet som ofta karakteriserar större skådespelerskor, men å ena sidan är det då ett bevis för talangen i fråga, och å den andra är hon inte lika fåfäng som många andra i facket, och är ofta osminkad i olika slags framträdanden. Man ska inte heller förväxla skönhet med attraktionsförmåga, och Zhou Dongyu är mycket riktigt hetare än en spis, därtill fotogenisk som få.

后来的我们 (Us and Them, 2018)

Att insupa kinesisk och annan östasiatisk film är ett gigantiskt projekt som aldrig tar slut, men vill man ha en enkel ingång är Zhou Dongyus filmer en bra tematisk inledning.

少年的你 (Better Days, 2019)