Kategorier
Kultur Liberalism Politik Religion

Flaggan måste brinna

Koranbränningen häromdagen har lett till uppretade känslor på sina håll, inte minst i Mellanöstern, där man på sina håll har anställt demonstrationer av olika slag, under vilka man bland annat har bränt den svenska flaggan. Man säger sig vilja sätta hårt mot hårt och lära oss en läxa, bland annat genom att bojkotta produkter och därmed slå mot svensk ekonomi.

Men exempelvis exporten till Irak uppgick till 311 Mkr under första kvartalet i år, vilket givet det samlade varuutflödet om 700 453 Mkr för samma period motsvarar 0.44 ‰ (promille). På samma sätt importerade vi nötter, dadlar och liknande från Irak till det hisnande värdet av en miljon kronor under första kvartalet, vilket motsvarar 1/682 443 eller 1.5 ppm av den totala importen. Ska man hota måste man ha något att sätta bakom, annars blir det mest lyteskomik.

Det är klart att den samlade muslimska världen skulle kunna agera mer samfällt med något större resultat (enstaka procent i termer av handel), men verkligheten är sådan att dessa länder är i underläge och mer beroende av oss än vi av dem. Det enda reella hotet är Ankaras om att inte släppa in Sverige i Nato, men det kan Erdogan inte nyttja i all evighet utan att själv utsättas för den samlade västvärldens svar.

I Sverige gäller svensk lag, inte koranen, inte sharia och inte irakisk sekulär lag. På motsvarande sätt gäller inte våra lagar i Badgad, och vi – med undantag för den nationalistiska klicken – kunde i själva verket inte bry oss mindre när man där bränner svenska flaggor. För oss leder det inte till annat än en axelryckning, eftersom det är en självklar frihet att skända flaggor och andra slags symboler.

Muslimerna misstar sig alltså när man tror sig ge svar på tal, och på samma sätt är uttryck som att «knulla din mamma» och andra förmenta skymfningar ett slag i luften avseende svenskar, eftersom vi här har sexuell frihet och inte lägger oss i mammans, systerns eller andra kvinnors sexliv – med undantag för frågan om samtycke, vilket i den muslimska misogyna världen förstås är en mer underordnad företeelse.

Förutom att två fel inte gör ett rätt, är det därför bra att man bränner flaggan och andra symboler i Badgad, Tehran med flera platser, eftersom det kan ge upphov till idéer om frihet och att vända sig mot de egna förment heliga symbolerna. Det är just det faktum att Väst har kunnat tämja religionen och släppt lös tankefriheten som ligger till grund för vetenskaplig och teknisk utveckling, och med den ekonomisk och annan.

Omvänt har den muslimska världen gått ned sig i religiös extremism, som mest är ett hinder för utveckling. Man har förpuppat sig i en medeltida världsbild, och hamnar allt längre efter den moderna världen, ett stadium man inte kommer ur förrän man gör upp med islams genomsyrande ställning och reducerar religionen till en av flera kulturella krafter, som kristendom i Väst.

Det är också av det skälet koranen och den svenska flaggan måste fortsätta brinna i Sverige, som en fyrbåk för upplysning och ett uttryck för frihet. Clownen till statsminister och andra som menar att det visserligen är lagligt men inte «lämpligt» att förfara så är oss svaret skyldiga om vad vi ska ha alla dessa demokratiska friheter till, om vi inte får eller inte «bör» använda dem. Är grundlagen mest ett karottunderlägg vid nobelbanketten, eller ett verkligt rättsstatligt styrdokument?

de Geers «Skända flaggan» borde gå på export till Särkland.