Kategorier
Kultur Liberalism Politik Teknik

Folkpartistisk skärmnoja

Folkpartiet vill som bekant plagiera Xi Jinpings metoder för att begränsa barns skärmtid, även om den kinesiska varianten bara rör sig specifikt om spel på lina. Sosseliberalerna vill istället införa tvingande reglering kring sociala medier i statens regi, samt förstås särskilt förbjuda Tiktok att verka överhuvudtaget. Liberalare än så blir det förmodligen aldrig.

Eller kanske ändå. Ty Folkpartiets egentliga agenda är, enligt en debattartikel i underlivspressen, att återgå till riktiga lertavlor, kilskrift och mindre skärmtid i skolan. Eller i vart fall hederliga böcker, handskrift och avstängda appar på natten. Skärmtid ska ersättas av fritid, när Partiet pekar det statliga föräldraansvaret med hela armen.

Traditionell undervisning i kilskrift i skolan.

Man tycks därvid förväxla mediet med innehållet, samt förstås statens roll i förhållande till föräldrarnas. Skärmen har i själva verket inneburit lika mycket renässans i förhållande till boken som tidigare pappret till lertavlan, runstenen eller träbiten, och numera kan vi ha ett helt stadsbibliotek enkelt tillgängligt i mobilen, plus ett motsvarande filmarkiv på hårddisk.

Det egentliga problemet är således att man inte läser kvalitetslitteratur eller ser på kvalitetsfilm på skärmen, utan istället faller till föga för socialer, melodifestival, kvällstidningar och annat trams i samtiden. Men även trams och förströelse har sin beskärda roll hos människan, och det kan aldrig någonsin vara statens roll att lägga sig i den enskilda individens konsumtionsvolym, i vart fall inte i en demokrati eller ett fritt land.

Folkpartistisk lärare rycker mobilen från elev.

Vi har numera tillräckligt med government overreach i allt, utan att Storebror därutöver ska detaljstyra den enskildes mediekonsumtion och på annat sätt begränsa, reglera och censurera allt från porr och socialer till utländska nyhetskällor som RT. Väck med den sortens diktaturfasoner, och låt detta ansvar falla på den enskilde, föräldrar och personer i övriga umgängeskretsen.

Skolan är förstås ett undantag, och där är det helt naturligt att förvara mobilerna i ett skåp under hela skoldagen. Men i övrigt ska Johan Pehrsson och hans socialliberaler hålla sig väldigt långt borta från både barns och vuxnas sovrum. Det är nog hög tid att folket röstar bort detta illiberala pack, först från EU-parlamentet, och småningom även från riksdagen.

Folkpartiet har dock inget emot skärmar när det gäller indoktrinering via statsteve.