Kategorier
Asien Japan Kina Politik Taiwan

Med kärlek till Tokyo

Befrielsearméns övning under amerikanska regeringsrepresentanten Nancy Pelosis besök i Taiwan omfattade ett antal missiler som flög över ön för att senare landa i vad Japan menar är dess ekonomiska zon runt ett par småöar. Symboliken i det är att Japan ska hålla sig borta från Taiwan och inte lägga sig i.

För Kinas vidkommande är Japan en tidigare aggressor som redan har stulit Taiwan en gång (1895–1945), och man kommer inte att tillåta att landet än en gång angriper kinesiskt territorium, så som när kejsarmakten genomförde en fullskalig invasion av Kina (1937–1945).

De två tidigare sinojapanska krigen kommer i så fall att följas av ett kärnvapenangrepp på Japan, menar Beijing i en ny strategi i syfte att avskräcka Japan från att åter expandera militärt. Landet har sedan kapitulationen 1945 endast en nationell självförsvarsstyrka, och man är per konstitution förhindrad att delta i offensiva strider, exempelvis för att undsätta Taiwan.

Tokyo gör bäst i att fortsätta iaktta en pacifistisk hållning och inte väcka gamla imperiedrömmar till liv, men dessvärre har man under lång tid utmanat både Kina och Sydkorea genom att från högt politiskt håll frekventera Yasukuniskrinet, där klass A-förbrytare från kriget finns begravda. Man har vidare i skolans undervisningsmaterial tonat ned Japans brott mot mänskligheten under kriget, samt vägrat kompensera de «tröstekvinnor» man utnyttjade överallt i Asien.

Japans konstitution framtvingades av USA, men man har på senare år sökt kringgå dess bokstav. Exempelvis har man skickat fredsbevarande trupp utomlands, och man har även byggt offensiva hangarfartyg. Japan har tekniken att på kort tid bli en kärnvapenmakt, givet Washingtons bifall – eller på eget bevåg i smyg.

Det givna resultat av att såväl USA som Japan drar en lans för Taiwan samt i övrigt gaddar sig samman mot Kina kan bara bli kraftig rustning i regionen, med allt större risk för en urladdning. Japan meddelade således nyligen att man har för avsikt att anskaffa ytterligare tusen långdistansmissiler för att kontra Kinas kapacitet.

Sådana offensiva missiler, avsedda att slå ned i Kina, är alltså strikt förbjudna per Japans pacifistiska konstitution. Därav följer Beijings hot om att svara ensidigt med kärnvapen, vilket i sin tur är ett avbräck från gängse doktrin om att inte först använda massförstörelsevapen.

Sådana tongångar hördes redan föregående år från Kina, då Japan först luftade sina tankar om Taiwan, men förkunnas nu i mer officiell kapacitet. Förutom att det utgör en kraftig signal till Tokyo, kan utspelet även ses som att Zhongnanhai står redo att inta Taiwan med kort varsel, även om man med all säkerhet först kommer att uttömma alla fredliga medel för att undvika vidare eskalering.

Japan räknas som världens femte starkaste militärmakt, men Kina är vida överlägset Japan i både kvantitet och kvalitet.