Kategorier
Asien Kina Politik Teknik Vetenskap

Östasiatisk gryning

Jämförande studier i matematik och naturvetenskap för elever i åskurs 4 och 8 bedrivs inom ramen för TIMSS, vars resultat för 2019 nyligen presenterades av Skolverket. Det är nedslående siffror, och de ser ut på ungefär samma sätt som de besläktade Pisa-mätningarna, med Sverige under EU-/OECD-snittet i matematik.

Mest frapperande är emellertid hur Östasien fullständigt dominerar, inte bara i samlat medeltal utan framförallt i ingående djup. Europa och Nordamerika utmärker sig genom en stor majoritet av medelmåttor, medan Östasien har en överlägset stor spets. Mönstret står sig över tid, och är mest framträdande i matematik.

Matematik är grunden för all naturvetenskap och teknisk utveckling, och med en stor andel elever med goda färdigheter står Östasien rustat för framtidens tekniska ledarskap. Det är så att säga ingen tillfällighet att man tar ledning i patent och andra indikatorer för teknisk utveckling, och det är i grunden här paradigmskiftet mellan Väst och Öst sker.

Teknisk utveckling borgar för omfattande export och därmed ekonomiskt utrymme för vidlyftig politik. Sverige har inte blivit framgångsrikt genom progressiva idéer, utan genom export av kullager, bilar och högteknologiska produkter, själva grunden för välfärdssamhället och den sedermera utsvävande progressiva överbyggnaden.

Denna senare «progressiva» och utopiska politik är det som har gjort oss dästa, mätta och belåtna, nöjda med vad vi åstadkom i fornstora dagar. Istället för att vidmakthålla det meritokratiska kunskapssamhället har vi allt mer kommit att ägna oss åt navelskåderi och prioriterat «social rättvisa» i form av Q-rättigheter och massinvandring från tredje världen.

Det hade varit enkelt att skylla allt på socialdemokratin, som genom åren har visat sitt kunskapsförakt på olika sätt, exempelvis genom att instifta elitskolor i den för socialismen så viktiga idrotten (tänk DDR och Sovjetunionen), men på en och samma gång vägra motsvarande elitskolor för matematiska och andra teoretiska talanger – mantrat har varit att alla ska med på samma usla nivå, utom i längdskidåkning.

Trenden är dessvärre genomgående för hela Europa och Västvärlden. Vi vilar på våra lagrar, medan Östasien jagar ikapp och förbi. I dessa studier ser vi ytterligare en bit in i framtiden, och det är en vision av östasiatisk dominans i forskning och utveckling, och därmed också i mycket annat. Det är gryning i orienten, men skymning i occidenten.