Kategorier
Hälsa Kultur Politik Religion Vetenskap

Plantbaserad religion och religiös veganism

Du skall inte runka bulle till herren jesus krist, utan ska hålla händerna på täcket! Den kristna frireligiösa sektens neurotiska förhållande till sexualitet är numera en relikt, men dess andemening lever ändå kvar i de mest sekulära av företeelser, som i dietära rekommendationer och livsmedelsindustrin.

I fonden finns den amerikanska sekten Sjundedagsadventisterna, vars puritanistiska syn inte likt andra kristna grupperingar bara omfattar själen, utan även människans lekamen. Med den ansatsen följer religiösa dietära påbud, här med grund i vegetarianism.

Förvisso kan man knappast invända mot de sedvanliga förbuden mot tobak och alkohol, eller för den delen socker, men bland bannlysta företeelser ingår framförallt kött och fett. Orsaken är att konsumtion av animaliska produkter stimulerar produktion av testosteron och därmed graden av libido, vilket är ett problem för en neurotisk kristen sekt vars syn är att sexualitetens roll begränsas till fortplantning.

Den kristna huvudfåran saknar sådana underliga påbud om sexualitet, med undantag för celibatets roll i det katolska prästerskapet, men framförallt har man inte likt judendom och islam hårda regler kring kosher, halal och haram, utan instrueras av profeten att äta vad som bjuds. Den fundamentalistiska gammaltestamentliga synen omhuldas enbart av moderna frikyrkor.

Förutom att tillämpa könsstympning av såväl pojkar som flickor för att förhindra självbefläckelse, förespråkade man således en kost bestående av grönsaker, frukt och gryn av olika slag, samtidigt som man gick hårt åt kött och fett. Det där med att sojapojkar inte kan få upp den är alltså ursprungligen avsiktligt, att med dietens hjälp få både barn och vuxna att hålla händerna på täcket.

Men man nöjde sig inte med att hålla den strikta dieten inom sekten, utan ville med mission sprida den till övriga samhället, varför man bedrev hälsohem och liknande institutioner. Sedermera instiftade man även institut av olika slag för att bedriva vård och forskning, som Loma Linda University i Kalifornien.

Därmed har man även haft omfattande inflytande [Loma Linda] på diet och officiella kostrekommendationer, framförallt i USA och övriga anglosfären, men med sedvanlig spridningseffekt till övriga världen. Den «plantbaserade» och köttfientliga hållning som allt mer kommer i dagen är således främst ett resultat av adventisters massiva inflytande mer än verkliga förhållanden kring hälsa, och numera förstås accentuerat av påstådda klimatskäl, som även de har en del rötter i sekten.

Kutym inom forskningen är att redogöra för eventuella kopplingar till näringslivet, medan motsvarande bindningar till religiösa intressen går under radarn. En stor andel av forskning kring diet och hälsa emanerar därför från adventister och kringliggande intressen, med given bias, utan att det framgår i självdeklarationen eller på annat sätt. En majoritet av dietister och nutritionister i USA är knutna till rörelsen, vilket sätter sina tydliga avtryck.

Sjundedagsadventisterna uppfann genom John Harvey Kellogg även den konstgjorda och höggradigt bearbetade maten i form av frukostflingor, nämligen i syfte att «förbättra» den vegetariska dieten vid en av sina institutioner. Småningom kommersialiserades flingorna av brodern Will Keith, och framgången var ett faktum tack vare den enkelhet med vilken man kunde förbereda frukost och det sötsug man åstadkom bland barn med de sockrade flingorna.

Sedermera har företaget expanderat långt bortom de ursprungliga domänerna, och är i dag en av de ledande producenterna av processad skräpmat, och därmed en av de ansvariga aktörerna för den amerikanska och världsomspännande fetmaepidemin och allmänna hälsokrisen.

Kellogg’s är emellertid inte det enda livsmedelsföretag sprunget ur adventiströrelsen, utan omfattar ett flertal konglomerat, samtidigt som enskilda adventister har sina tentakler i större delen av processindustrin. Man samarbetar vidare med WHO, på den senares initiativ (!), vilket ger avtryck även i dess rekommendationer.

Tanken att producera «vegetabiliskt» kött genom att limma ihop sojarester med emulsifieringsämnen och andra kemiska komponenter i ultraprocess är helt i linje med produktionen av konstgjorda frukostflingor, och härrör naturligtvis från adventisterna. Ingen annan skulle komma på en sådan befängd idé, samtidigt som det mest är klimataktivister som hyllar initativet utanför sekten.

Det står visserligen vem som helst fritt att förespråka en viss diet, men allmänheten hålls samtidigt ovetande om vad det är för intressen som styr och idkar inflytande bakom kulisserna, och att det inte nödvändigtvis sker i allmänhetens och folkhälsans intresse, utan mer har religiösa, doktrinära, ideologiska och pekuniära syften.