Kategorier
Kultur Politik Vetenskap

Statlig historieförfalskning

Statstelevisionen publicerar i dagarna «Historien om Sverige», en populärvetenskaplig serie om vad man hävdar utgör vårt lands bakgrund och utveckling. Men man går fel redan i de allra första sekunderna, när man hävdar att de första människorna som kom hit var mörkhyade med blå ögon.

För all del sjabblar man redan dessförinnan genom att babbla om den «senaste istiden», medan faktum är att vi alltjämt befinner oss i den istid som föreligger sedan 34 miljoner år. Men man får helt enkelt acceptera att det «i folkmun» föreligger parallella verkligheter, och att allmogen med «istid» menar något annat än förekomsten av en beständig kryosfär (isbelagda poler).

Hudfärgsvänsterns anspråk på att göra de första svenskarna till blåögda negrer är emellertid mer anmärkningsvärt, eftersom det är ett patenterat falskt påstående. Skandinaviska jägare–samlare (SHG) hade nämligen ljus hy, medan ögonfärgen varierade från blå till brun.

Sant är förvisso att västliga jägare–samlare (WHG) hade en mörkare nyans i hyn, på grund av att de var utpräglade köttätare (likt nutida eskimåer) och därmed fick D-vitamin genom kosten, men SHG utgjorde en blandform mellan WHG och östliga jägare–samlare (EHG), därtill med en utpräglad genetisk särprägel, som avspeglar sig i ljusare hy – en anpassning till kallare klimat.

The genomic data further allowed us to study the physical appearance of SHGs; for instance, they show a combination of eye color varying from blue to light brown and light skin pigmentation. This is strikingly different from the WHGs—who have been suggested to have the specific combination of blue eyes and dark skin and EHGs—who have been suggested to be brown-eyed and light-skinned.

Population genomics of Mesolithic Scandinavia: Investigating early postglacial migration routes and high-latitude adaptation (Günther et al), https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003703

Blå ögonpigmentering är för övrigt en senare anpassning, varför man utan tvivel kan hävda att de första kolonisatörerna av Sverige hade ljusare hy och bruna ögon, anlag som hade utvecklats i nuvarande Danmark och Tyskland under istäckets reträtt.

Blå ögonfärg kom alltså senare, och så även blont hår och än ljusare hy när jordbruket anlände. Orsaken härtill är sämre upptag av D-vitamin i den fattiga grynfödan, varför selektion sker för ljusare pigmentering i en latitudinell gradient.

Men även om WHG hade något mörkare hy förelåg en modern europeisk fenotyp i övrigt, medan statstelevisionens rendering är av arabisk och afrikansk härkomst. De första invandrarna till vad som i dag är Sverige såg alltså inte ut så. Detta är statlig skräpteve när den är som allra sämst, när man propagerar rön som inte har med verkligheten att göra.

Detta är en afrikan, inte en skandinavisk jägare–samlare…