Kategorier
Europa Kina Politik Teknik USA

Exportkontroll av Ga och Ge

Lagom till den amerikanska skurkstatens födelsedag levererar Beijing en passande present i form av exportkontroll av två halvledare. Från och med första augusti krävs således exportlicens för att sälja gallium eller germanium till utlandet, råmaterial som är helt kritiska i halvledarindustrin.

Det är nu inte av illvilja man inför sådan exportkontroll, utan som svar på tal av USA:s och EU:s motsvarande exportkontroll av apparatur och annan teknik för att framställa avancerade chips. Man åberopar numera «nationell säkerhet» som argument för allt fler sådana handelshinder, men det är ingen tillfällighet att man slår mot Kinas svagaste punkter – syftet är ett helt annat.

Gallium (31 jiā 镓) och germanium (32 zhě 锗) är kusiner till aluminium och kisel.

Den sävliga pandan har emellertid börjat tröttna på mobbningen, och rest sig upp för att slå tillbaka en smula. Kina kontrollerar inte bara jordartsmetallerna, utan även många andra mineraler, så ock germanium och gallium. Kina dominerar med 95 % av marknaden för gallium, och två tredjedelar för germanium.

Mineralerna är nu inte ovanliga, utan förekommer överallt i jordskorpan. Men det är Kina som har produktionen och logistiken, och det kommer att krävas både tid och pengar att strukturera om flödena. Det innebär att logistiken i handeln kring elektronik kommer att störas vad det lider, och att priserna kommer att ta ett större kliv uppåt i alla led.

Det är ändå ett måttfullt svar, som bör leda till eftertanke i Bryssel och Washington – är detta verkligen vad ni vill ha? Den större ammunitionen spar man till ett senare tillfälle, och det man bjuder på är således en aptitretare av vad det kan komma att kosta att mobba Beijing med handelshinder.