Kategorier
Politik Ryssland

Preppa för invasionen

Den türkiske byrackan Erdogan fick sedermera efterlängtade försäkringar om att erhålla en packe lastgamla F-16 från den amerikanska regimen, varför Ankara slutligen kunde klubba ratificeringen av den svenska Nato-ansökan. Återstår därmed bara Ungern, som ju lovade att inte vara sist, men nu alltså är just bakerst.

Budapest har emellertid inte fått någon utdelning på sin obstruktion, varför Orbán Viktor bjöd in Uffe till «förhandlingar». Kantänka kommer magyarerna därför att trilskas en tid till, i vart fall tills man får något slags försäkran om att framdeles inte längre framställas som den pest och kolera begreppet «polenungern» innebär i svensk debatt. Plus rabatt på hyran av Gripen-plan, förstås.

Nå, Natoanslutningen ligger ändå alldeles om hörnet, vilket har föranlett moderatregimen och dess myndigheter att trappa upp krigsretoriken. Tanken var ju att medlemskapet skulle göra oss säkrare än den neutralitet som har hållit oss utanför krig sedan 1814, men ändå uppmanar man befolkningen att förbereda sig på krig.

Om kriget kommer beror det emellertid på att vi själva gör oss till måltavla, just genom att på frivillig grund låta oss ockuperas av Washington. Därmed blir vi en bricka i det amerikanska geopolitiska spelet, och därför en naturlig måltavla för ryska missiler och rysk hybridkrigföring.

Putins invasionsarmé. Vilken dag som helst nu.

Det är annars svårt att föreställa sig hur den ryska armé som i propagandan framställs som undermålig, föråldrad och omotiverad under ett korrupt ledarskap på fallrepet skulle kunna både inta och hålla Sverige, därtill utan att först ta sig an Finland och Baltikum, men överbefälhavare Bydén – förlåt, Biden – vet kanske bättre besked om den saken.

För ändamålet att preppa befolkningen inför den kommande invasionen har den kryptiska MSB-organisationen fått i uppdrag att «vässa» broschyren Om krisen eller kriget kommer, kanske med smärre uppdateringar om att ovillkorligen ställa sig under amerikanskt eller annat Nato-befäl om behov uppstår. Vad annars skulle kunna föranleda ytterligare en reviderad utgåva?

Fordom benämndes pamfletten enklare Om kriget kommer, varvid man vände sig till «Sveriges medborgare» för att ge vägledning. 1943 års utgåva tog främst fasta på vikten av att inställa sig vid relevant förband, för såväl värnpliktiga som frivilliga. Civila ansågs både berättigade och moraliskt pliktskyldiga att med vapen i hand försvara riket. Man lade även särskild vikt vid krigets lagar, men gav inga särskilda råd om proviantering eller utrymning.

En svensk tiger, som den klassiska devisen lyder.

Även 1953 års version betonade att varje angrepp mot rikets frihet och självständighet ska mötas med vapen, men man gav också utförligare råd till civilbefolkningen om att ta sig till skyddsrum samt hur man skyddar sig mot stridsgas, radioaktiva ämnen, bakterier och atomvapen. Så fortsatte det under resten av kalla kriget.

Den nutida utgåvan vänder sig istället till «Sveriges invånare», då inte alla i landet vistande entiteter är medborgare. Sagda invånare talar inte heller nödvändigtvis svenska, varför pamfletten finns översatt till en lång rad andra språk. Det är inte längre tal om att med vapen i hand försvara riket, allra minst för civila krafter – det lämnas till den fåtaliga wokearmén av jordgubbssoldater och småningom professionella Nato-förband.

Försvarsviljan bland invånarna, inte minst bland svenskländare och nyanlända, har för övrigt ifrågasatts i debatten, och sammanhållningen är kanske inte riktigt som fordom. En svensk tiger, men tiger verkligen en arab? Civila krafter med starkt våldskapital finns ju annars i den kriminella gängmiljö man är oförmögen att kämpa ned, men det är tveksamt om detta klientel verkligen kommer att rekryteras som kanonmat vid fronten, och än mer diskutabelt huruvida gruppen i fråga har någon utpräglad vilja att försvara landet.

Men tiger verkligen en arab?

Nå, om svensken i gemen förvägras att med vapen mota bort Putins förmodade styrkor, kan man ända bjuda «motstånd» på annat vis. Utrymning och packning avhandlas visserligen inte längre, men MSB rekommenderar ändå att ha ett välfyllt lager av förnödenheter i hemmet. Prepperns tid är äntligen här!

Viss konflikt föreligger här med tidens veganska ideal, då man rekommenderar ett skafferi bestående av konserver med köttfärs, makrill, sardiner, laxbullar och kokt kött, samt sådant som ägg och hårdost. Även kaloririka sockerprodukter som marmelad, sylt och kräm i kombination med hårt bröd förordas. Om kriget kommer ska man i vart fall inte gå hungrig, och det gäller kanske även Vanjas styrkor om dessa skulle komma på husförhör.

Inspirerad av konflikten i Ukraïna tycks man således föreställa sig att större delen av landet kommer att fungera någorlunda normalt, om än med vissa avbrott i logistiken och bekvämligheten, varför man måste komplettera med reservlager. Medan bataljer utkämpas någon annanstans, antas befolkningen i övrigt kunna leva som vanligt, inklusive att ta del av statlig lägereldsteve med melodifestival. The show must go on!

Den krassa verkligheten har emellertid ett helt annat scenario att bjuda på, nämligen ett regn av missiler med eller utan kärnstridsspetsar, mot vilka ett skafferi med godsaker inte förslår. Invasionen kommer helt enkelt aldrig, utan Moskvas enda mål med att angripa Sverige skulle vara att hindra Natos vidare framfart genom att slå ut befintlig kapacitet och sätta skräck i befolkningen, naturligtvis i större städer. Vi talar om ett ohyggligt mått av destruktion och terror.

Självklart ska man förbereda inför krig och kris samt informera, men i detta fall förleder man snarare allmänheten med tämligen absurda råd utan större värde i en realistisk krigssituation. Och den förda politiken har som sagt antagit en konfrontatorisk inriktning, som gör oss sårbara istället för säkra.

En tiger i regnbågens alla färger är nog mest en papperstiger.