Kategorier
Kultur Liberalism Politik Språk

Rör inte min neger

I samband med frågor från publiken yttrades N-ordet och vakter tillkallades. Smaka noga på den meningen. Vakter tillkallades för att «n-ordet» yttrades under en paneldebatt om äldre kultur med «rasistiska» uttryck, efter att en av deltagarna bekräftat alla fördomar om den egna etniciteten genom ett grand mal.

«N-ordet» i fråga är neger, ett neutralt ord som beyder svart, men som i en märklig överförd mening har kommit att representera rasism bland woke-vänstern. Begreppet är naturligtvis inlånat från USA, där the N-word betecknar det vanligtvis nedsättande ordet nigger. Det omfattar däremot inte det neutrala ordet negro, som närmast motsvarar det svenska neger.

Det är för all del inte första gången ett sådant debacle inträffar, utan har givna paralleller i den wokeinfesterade akademiska miljön, i vilken snöflingor till studenter känner sig «kränkta» om «n-ordet» nyttjas, även med så kallad «triggervarning». Det är samtidigt en del i den pågående västliga kulturrevolutionen, i vilken äldre kultur ska revideras och redigeras eller i förekommande fall destrueras av vänsterns bildstormare.

Förbjudna serier.

Här kan man emellertid misstänka att den förment förfördelade debattören Ghebrehawariat medvetet anställde en scen för att göra sig ett namn i Rörelsen, och han kan därvidlag sägas ha lyckats såtillvida att det blev klatschiga rubriker i stats- och kommersmedier i huvudfåran. Samtidigt blev uppträdandet närmast kalkonartat i allmogens optik, och den sortens vänsterextremism lever numera nog på lånad tid.

Kravet från invandrade element att vi måste förändra vårt hävdvunna språk är naturligtvis ohemult, och det är hög tid att ta tillbaka och värna vårt traditionella tungomål. Förvisso kan man ställa krav om att bli bemött med respekt, men man har ingen som helst rätt att definiera andras generella språkbruk – det gäller även det märkliga fenomenet kring neopronomen.

Ghebrehawariat och wokevänstern kan möjligen ha en egen uppfattning om neger och andra ord avseende betydelseomfång, men kan för den skull inte skriva andra på näsan en helt egen denotation som inte har förankring i den faktiska verkligheten. Rör inte min neger, och försök inte påverka mitt språkbruk.

Omvänd rasism.