Kategorier
Europa Kina Kultur Liberalism Teknik USA

Döda Tiktok – för Trumps skull

Först skärmlås för barn, och nu förbud för Tiktok. Liberaaalerna i Folkpartiet, till vilka Judeborgspostens knasiga ledarskribenter måste räknas, förnekar sig aldrig när det gäller att peta i de mest elementära friheter medelst social ingenjörskonst på statlig nivå.

Sägas ska att man har fått idén från det Amerika där verklig yttrande- och informationsfrihet ändå finns, till skillnad från i Sverige och Europa, där traditionen alltid har varit att förbjuda det makten ogillar. Ett förslag ligger färdigt i kongressen att rösta om under morgondagen, och Sleepy Joe har sagt sig vara beredd att skriva in förslaget som lag.

Därmed skulle man mucka med en fjärdedel av amerikanska väljare, varav många har Tiktok som försörjningskälla. Det är nog ingen bra idé, utöver att man utmanar konstitutionens första tillägg. Högsta domstolen kommer givetvis att riva upp en sådan lag.

En oväntad utveckling härvidlag är att Trump har tagit Tiktoks parti i frågan, nämligen för att han anser att appen ändå balanserar det skadliga inflytande Zuckerschmucks Facebook – «folkets fiende» – har över demokratin. Minns att Trump blev utslängd av såväl Meta som Twitter under sin tid som president.

Om en lag att förbjuda Tiktok – eller att tvångsförsälja appen – införs gynnar det således omedelbart Trump i presidentvalet. Detta trots att Trump själv inledde aggressionerna under sin mandatperiod, om än som en del av en allmänt kinafientlig strömning med tentakler i Europa och Sverige.

Kommunistpartiets nytta av detta slags information är nog tämligen begränsad.

Argumenten för detta konstitutionsvidriga agerande är emellertid svaga, för att inte säga obefintliga. Man menar att «kommunistpartiet» medelst Tiktok har en källa för insyn och påverkan, men Bytedance (字节跳动 / Zijie tiaodong) är alltså ett privat företag med separat verksamhet i Väst – i Kina heter appen Douyin (抖音) och har en helt annan profil. Servrarna står i USA, inte i Kina.

Samtidigt vet vi att samtliga amerikanska «tech»-bolag (teknikföretag) är under insyn av NSA och andra amerikanska myndigheter, och att de deltar i den världsomspännande amerikanska informationsinsamlingen. Det är därför en märklig variant av the pot calling the kettle black, då den amerikanska skurkstaten är den enda entitet som med visshet har påvisats bedriva spioneri medelst telefoni och internet.

Det privilegiet vill man behålla, vilket är den egentliga orsaken till att man angriper kinesiska telekomföretag som Huawei och appar som Tiktok, entiteter som inte står i NSA:s och CIA:s tjänst och därmed inte kan nyttjas för informationsinsamling. Teoretiskt skulle sådana förstås även kunna nyttjas av Kina, men symptomatiskt nog har man aldrig kunnat fastslå något sådant i utrikes verksamhet – Kina har inte samma hegemoniska ambition som USA att dominera världen.

Visst blir du avlyssnad och utsatt för påverkan – men inte av Kina.

Zhongnanhai ser istället angreppet som ytterligare ett slag mot kinesiskt näringsliv medelst godtyckliga förbud av olika slag för att hämma Kina. Av det skälet kommer man att instruera Bytedance att inte låta tvångsförsälja verksamheten i fall lagförslaget blir verklighet, utan att dra sig undan den amerikanska marknaden och därmed låta de politiska konsekvenserna ha sin gilla gång – medan jänkarna hellre vill lägga rabarber på appen.

Ytterligare ett skenargument som framförs i debatten är att amerikanska tjänster är «förbjudna» i Kina, men så är förstås inte fallet. Cwejman och liberaaaler på både denna och den andra sidan pölen kan inte visa upp någon sådan kinesisk lag, eftersom en sådan inte finns.

Tvärtom är alla amerikanska bolag välkomna att bedriva verksamhet i Kina, men det är förstås under de villkor och de lagar som gäller där, på samma sätt som Tiktok är underställt amerikansk lag i USA. Det kunde inte vara mer självklart, men för USA är dessa appar och tjänster samtidigt ett slags kulturella murbräckor med vilka man vill utöva inflytande annorstädes utan att behöva bry sig om lokala lagar – the pot calling the kettle black igen.

Man kan således inte förbjuda Tiktok utan att begå dödligt våld mot den egna västliga ideologin och de förutsättningar som definierar den liberala demokratin, alldeles oaktat hur Kina hanterar sitt sociala medielandskap. Men just härav vore det kanske faktiskt en riktigt god idé att löpa linan ut, och låta det korrupta Väst falla på eget grepp. Om det leder till att Trump vinner valet är det kanske ändå värt priset.

Storebror i Washington ser dig i varje ögonblick.