Kategorier
Europa Kina Politik Teknik

Stagnerande elbilsförsäljning

Den kalla vintern har nog fått en och annan hugad spekulant att fundera ett extra varv angående inköp av elbil, då batteriet inte räcker till för värme vid längre trafikstopp, och inte heller för längre körning vid låga temperaturer. Kapaciteten halveras direkt vid svår kyla, ett fenomen som även ägare av bensinbilar är bekanta med.

Men det är inte den omständigheten som gör att försäljningen av elbilar viker under 2024, utan har mer att göra med ekonomiska faktorer. Dels har de statliga subventionerna tagits bort, och dels förväntas mer prisvärda fordon lanseras under kommande år. Fenomenet är inte unikt för Sverige, utan gäller generellt i Europa, av liknande skäl.

Det som oroar Trafikverket är emellertid att «klimatmålen» inte kommer att nås. Frågan är då vad Europa egentligen vill, eftersom man tycks prioritera den inhemska bilindustrin framför «klimatet». På annat sätt kan man inte tolka EU-kommissionens ambition att utreda tariffer för kinesiska elbilar, på ungefär samma sätt som man tidigare gjorde för kinesiska solceller.

Elbilar är inte optimerade för svenskt arktiskt klimat.

Hög nivå av elektrifiering kommer helt enkelt aldrig att nås om fordonen inte blir avsevärt billigare, och här har Kina med sina relativt billigare modeller en viktig roll att spela. Europeiska tillverkare kan ändå inte konkurrera i fråga om pris, utan får rikta in sig på lyxsegmentet, på samma sätt som för fossildrivna fordon.

Den som inte har råd att lägga en halv miljon eller mer på en Tesla eller en europeisk motsvarighet, måste alltså kunna köpa en annan bil till en rimlig kostnad. Omvänt påverkas inte högre skikt mer än marginellt, eftersom Kina där inte längre har någon specifik fördel. För den som redan är såld på BMW är Nio, Xpeng och BYD vanligen inte ett alternativ.

Mer naturlig miljö för elbilar.

Ett utpräglat problem med elbilar är vidare att andrahandsvärdet är så mycket sämre, eftersom batteriet inte har särskilt lång livslängd. I brist på en större marknad för begagnade fordon kommer en stor del av befolkningen att välja mer pålitliga och ekonomiska bensinbilar.

Politiken och förvaltningen har således att beakta den ekonomiska komponenten i betydligt högre utsträckning, om man vill se en snabbare elektrifiering. Ett sådant mål kan inte uppnås med protektionism, utan man får då helt enkelt stödja europeisk bilindustri på samma sätt som Kina och USA gör och har gjort. Tills vidare måste man emellertid låta en störtflod av kinabilar göra jobbet.

Din nästa bil?