Kategorier
Hälsa Kultur Politik Vetenskap

Varför veganer är sjukare

Statstevewebben berättar om ett färskt resultat angående taurins betydelse för åldrandet, nämligen att det tycks finnas ett kausalt samband mellan åldrande och nivåer av aminosyran i blodplasmat. I vart fall minskar mängden med stigande ålder, vilket har föranlett studien.

Men statsreportaget undviker nogsamt berätta hur människan tillgodogör sig taurin, och nämner blott att energidrycker är dopade med ämnet. Men eftersom sådana elixir även är fullmatade med socker, är den eventuella vinsten både neutraliserad och reverserad.

I själva verket är den primära källan för taurin animaliska livsmedel, särskilt fet fisk, rött kött, ägg, skaldjur och kyckling, medan ämnet bara förekommer i spårmängder i växtriket. Kroppen kan själv tillverka taurin från aminosyran cystein, men även den förekommer främst i djurriket – det är härav begreppet fullvärdigt protein härleds.

För den statliga rödgröna wokekanalen uppstår här således en målkonflikt, nämligen för att man är en propagandist för en vegansk livsstil och minskad konsumtion av kött, inte minst på grund av den förhärskande klimatöverideologin som råder i tevehuset. Ska man leva längre får det således bli på sockrig och kaffeinerad Red bull snarare än bacon!

Statsmediet undviker även nämna en annan smärre detalj, nämligen att man behöver stoppa i sig motsvarande sex sådana burkar energidryck eller ett par kilo kött om dagen för att nå den effekt som studien har påvisat (hos möss), och det senare skulle motsvara en ren ketogen diet givet att man når dagligt energibehov med en sådan mängd. Även det är en omöjlighet för statskanalen att framföra.

Det minner om andra åldrandesstudier, där man har påvisat att ämnet resveratrol har en motsvarande effekt. Resveratrol finns naturligt i rött vin, vilket har föranlett en del att framföra rödvin som en hälsodryck. Det är bara det att man måste häva i sig närmare tusen liter för att nå erforderlig mängd för effekten.

Vi har här att göra med en form av skräpvetenskap, där man i djurförsök inducerar abnorma mängder av något preparat för att påvisa någon effekt. Det är till exempel så man har kommit till slutsatsen att nitriter i rökt kött är cancerframkallande, nämligen i dagliga dosekvivalenter om tjugo kilo bacon under fyrtio års tid…

Det är alltså ingen idé att börja förköpa sig på energidrycker eller tillskott av taurin, och själva tanken att man med något piller eller någon enskild substans kan förlänga livet är förfelad – det är samma dröm om ungdomens källa som har plågat mänskligheten under hela dess existens.

Istället måste man tillämpa en mer holistisk metod i vilken man minimerar skadliga ämnen som fritt socker och omega-6-haltiga oljor, tillämpar tidsbegränsat ätande och kalorireduktion, motionerar, samt i övrigt tillgodoser kroppen med allsidig näring från naturliga och minimalt bearbetade livsmedel av såväl animaliskt som vegetabiliskt slag. Det är vad vetenskapen säger bortanför de sensationella tokstudierna.

Men studien har ändå något viktigt att berätta, nämligen att mängden taurin i blodplasmat har samband med hälsa. Givet att ämnet är av animaliskt ursprung innebär det att vegetarianer och särskilt veganer har brist även på detta ämne, utöver vitaminer D och B₁₂, DHA, zink med flera andra nutrienter.

Det är sådan näringsbrist som ligger bakom den veganska sjukligheten, med förhöjd frekvens av depression och andra mentala tillstånd, men även benskörhet, plufsighet, akne och andra åkommor. Katter som inte får taurin i kosten blir småningom blinda, medan brist hos människor leder till kognitiva störningar. Taurin och DHA är nämligen essentiella byggstenar i hjärnans struktur.

Taurin har i själva verket inget alls med åldrande att göra, men det är icke desto mindre av central vikt för det uppväxande släktet, tillsammans med andra animaliska näringsämnen. Färdigvuxna personer kan med viss omsorg och en del tillskott underhålla organismen på en vegansk diet, men att ge barn sådan kost är en form av svår misshandel som bör resultera i orosanmälan till berörda myndigheter.

Animaliska livsmedel självklart i matpyramidens bas, följt av grönsaker, mejeri och bär. Resten kan man med fördel undvara.