Kategorier
Hälsa Kultur Politik

Plantfri paleoketovor diet

När resten av världen smått börjar inse att ultraprocess ligger bakom epidemin av fetma och folksjukdomar går klimatpsykotiska Sverige i motsatt riktning genom att angripa kött, senast med ett förslag om en «köttskatt». Man har den besynnerliga ambitionen att på en och samma gång «rädda klimatet» och förbättra folkhälsan, men gör med detta bisarra instrument varken eller.

Det vänsterpolitiska inlägget i debatten görs av Nordiska ministerrådet, som även ligger bakom de nyligen klubbade nordiska näringsrekommendationerna under samma politiska mål. Men det räcker tydligen inte med rekommendationer, utan man vill även se ekonomiska styrmedel.

Sådana är önskvärda, men förstås i en helt annan riktning. När man angriper animaliska produkter blir konsekvensen att de minst bemedlade måste finna andra näringskällor, och det blir då med automatik ultraprocessföda, vilket därmed ytterligare förvärrar folkhälsan. Detta särskilt då livsmedelspriserna redan har drivits upp av inflation och bristande konkurrens under ett par år.

Tanken att man istället skulle välja att äta «frukt och grönt» är bisarr, eftersom sådana livsmedel inte kan kompensera för näringsprofilen i animaliska produkter och inte heller mättar. Följden blir därför att livsmedelsoligarkerna kan kränga än fler industriella derivat med kolhydrater och «vegetabiliska» oljor.

Visserligen vill ministerrådet även ha en skatt på (tillsatt) socker, men det räcker inte för att angripa problemet med ultraprocessföda, eftersom sådana enkelt kan nyttja sötningsmedel istället, med följd att hormonsystemen störs än mer. Den korrekta implementeringen är istället att angripa just ultraprocess och att premiera riktig föda, inte minst kött och animaliska produkter – tvärtemot den nuvarande skogstokiga inriktningen.

För egen del har jag ingen som helst ambition att låta vänsterpolitiska dårreformer styra min konsumtion eller påverka min hälsa i negativ riktning. På förekommen anledning drar jag därför ytterligare ett steg i den motsatta riktningen, och beträder en i stort sett plantfri paleoketovor regim.

Paleo syftar här på paleolitisk, det vill säga som under stenåldern, då människor åt korrekt enligt vår arts utveckling och vad naturen hade att erbjuda. Det är inte helt med sanningen översstämmande, eftersom de första civilisationerna uppstod under stenåldern (neolitikum), varvid jordbruket gav upphov till ensidig kolhydrattung diet som allvarligt försämrade folkhälsan och medförde konsekvenser som kortväxthet och mindre hjärna.

Keto för ketogen kompenserar för detta faktum genom att välja bort kolhydrater för en diet rik på framförallt fett, varvid fettet i fråga bara kan ha animaliskt ursprung eller utgöras av traditionella fruktoljor som oliv- och kokosolja (enligt paleoprincipen). Högfettsdiet ger en jämn nivå av blodsocker och insulin, långvarig mättnad, viktkontroll, förbättrad lipidprofil, minskad inflammation och inte minst förbättrad kognition.

Vor syftar på karnivor, det vill säga en diet exklusivt omfattande kött och andra animaliska produkter. Blandformen ketovor är en mildare variant som medger en mindre mängd plant- och svampbaserad föda, under villkor att mängden kolhydrater stannar vid ungefär fem energiprocent.

Karnivor diet ger bättre matsmältning, bättre sömn och har i övrigt samma kvaliteter som annan ketogen diet, men är extrem såtillvida att den kan ge vissa brister om man utesluter organkött. För att stilla behovet av en del näringsämnen och fibrer är således en viss mindre nivå av blad- och fibergrönsaker samt frön, kakao och kaffe att rekommendera för optimalt näringsupptag. Även ost och kultur med hög fetthalt är nyttiga produkter utanför en strikt karnivor diet.

Här väljer jag nu att helt frångå plantfödan, det vill säga grönsakerna, men behåller chiafrön och andra källor till fibrer och mineraler. De synnerligen dyra och energi- och näringsfattiga grönsakerna har jag nämligen inte råd med när det essentiella köttet beskattas, och de kan därför avvaras. Jag är äntligen plantfri, och slipper därmed det gissel som oxalater, fytinsyra och andra antinutrienter utgör.

Paleoketovor regim.