Kategorier
Hälsa Kultur Politik

Plantbaserad infertilitet

De flesta av oss känner nog ett flertal par med oförmåga att fortplanta sig, och inte helt sällan präglas sådana figurer av metabol ohälsa som stor övervikt eller rent av fetma. Men även till synes friska personer kan emellanåt ha svårt att föröka sig, varför man kanske gärna tror att det rör sig om något slags lotteri eller ödets försyn. Orättvisa!

Men kroppen har i detta avseende en nedärvd «intelligens», och tillåter helt enkelt inte ett foster att utvecklas om metabol störning föreligger, exempelvis i form av insulinresistens eller näringsbrist. Av naturliga skäl ligger tonvikten på kvinnor, men även mäns spermiekvalitet beror av samma kriterier.

Vänsterliberala Guardian berättar här om en studie som visar att nittio procent av kvinnor som söker graviditet har brist på vitaminer av essentiell vikt för dananet av nytt liv, sådana näringsämnen som särskilt finns i kött och mejeriprodukter. Det rör sig om vitamin B6, B12 och D, samt mineraler som zink, som samtliga förekommer ymnigt i en hälsosam diet omfattande riklig konsumtion av animaliska produkter som kött, fisk och ägg.

Men den vänsterliberala blaskan drar kanske inte riktigt rätt slutsats av studien, utan menar att man måste börja äta tillskott i allt större utsträckning, samt konsumera «plantbaserade» livsmedel med högre nivåer av sådana mikronutrienter – oaktat att inga plantogena livsmedel överhuvudtaget innehåller vitamin B12 och enbart enstaka vitaminer D eller A (betakaroten är inte vitamin A).

Ty för vänsterliberaler går den överhängande problematiken med «klimatet» före allt annat, vilket i denna optik innebär att samhället måste gå mot en «plantbaserad» kost i allt större utsträckning, enligt det luddiga paradigmet att kött bidrar till uppvärmningen (det är ett kretslopp). Hellre än att äta näringsriktig kost förespråkas således en suboptimal «plantbaserad» utfodring i kombination med tillsatser för att möjliggöra människosläktets fortbestånd.

Detta är förstås fullständigt rubbat, och går emot människans natur. I den mån «klimatet» är ett problem är lösningen inte att angripa kvaliteten på människans existens, utan att minska kvantiteten, det vill säga minska nivån på befolkningen och hålla denna i schack medelst politiska metoder. Det är trivial aritmetik att åtta miljarder människor har ett annat avtryck på «klimatet» och jordens resurser än två miljarder, som kanske är den optimala nivån.

Bättre näring är inte bara en fråga om graviditet och fortplantning, utan om hälsa i största allmänhet. Vi måste komma bort från det «plantbaserade» knäppisparadigmet och erkänna vår omnivora natur, omfattande tämligen stora kvantiteter animaliska produkter, i enlighet med människans utveckling och behov.

För den enskilde mannen och kvinnan och paret är lösningen på dilemmat att hålla sig smärt och i form, att avstå från ultraprocessmat och istället äta riktig mat, omfattande rikligt inslag av animaliska livsmedel. Ta lärdom av den tonåriga tjejen som skippar frukost och i enlighet med sin natur håller sig smal, i det (omedvetna) syftet att upprätthålla maximal fertilitet.

Ät kött, kvinna! Börja dagen med en burk makrill och ett par ägg. Fortsätt med stekt bacon och än fler ägg. Grilla sedan några burgare till middag, men avstå från brödet och lägg bara till grönsaker och kanske lite ost. Drick bara vatten, eller möjligen filmjölk. Avstå från socker och vegetabiliska oljor. Fertiliteten kommer (som fordom) som ett brev på posten.

Barn kräva dessa livsmedel!